Colofon

HetKompasSliedrecht.nl is een uitgave van:
BDUmedia
Marconistraat 33
3771 AM Barneveld

HetKompasSliedrecht.nl
Kleine Landtong 23a
4201 HL Gorinchem
tel.: 0184-612511
fax: 0184-617268

Redactie:
e-mail: kompas.sliedrecht@bdu.nl

Uw krant niet ontvangen?
Klik dan hier om uw bezorgklacht door te geven

Uitgever:
Wiljo Klein Wolterink

Hoofdredacteur:
Daan Bleuel

Regiochef:
Alex Monster


Sluitingstijd redactie:
vrijdag 17.00 uur


BDUmedia maakt ten aanzien van de redactionele inhoud van deze uitgave een auteursrechtvoorbehoud, conform artikel 15 lid 1 van de Auteurswet. Volledige of gedeeltelijke overname van artikelen en berichten uit deze uitgave, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende, is verboden.

Sluitingstijden advertenties:
dinsdag 16.00 uur
rubrieksadvertenties:
vrijdag 16.00 uur

Telefoon advertenties:
Verkoop binnendienst 0342-494888
Voor informatie over adverteren en het opgeven van advertenties kunt u contact opnemen met onze media-adviseurs

E-mail advertenties:
verkoop.ug@bdu.nl


Rubrieksadvertenties:
www.bdurubriek.nl

HetKompasSliedrecht.nl instellen als startpagina:

Internet Explorer
Kies het menu 'Extra', vervolgens 'Internet opties'
Op het tabblad 'Algemeen' kan nu als Startpagina
worden ingevuld: http://www.hetkompassliedrecht.nl
Klik op 'OK' en HetKompasSliedrecht.nl is ingesteld.

Toevoegen aan de favorieten of bookmarks:

Internet Explorer
Ga naar http://www.hetkompassliedrecht.nl
In het rolmenu Favorieten, kiest u Toevoegen aan Favorieten.
Kies de toets Toevoegen.