Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Nieuw college en bestuursprogramma: Aan de slag met water

4 juni 2023 om 07:37 Overig

Tijdens de openbare AB-vergadering op 31 mei is het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland benoemd. Ook heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met het bestuursprogramma voor de periode 2023-2027.

In het bestuursprogramma ‘Aan de slag met water’ staat in hoofdlijnen hoe we omgaan met de thema’s die spelen in de samenleving, welke ambities het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2023-2027. De rode draad is het uitvoeren van onze kerntaken. Kortgezegd: de bescherming tegen te veel water en zorgen voor genoeg en schoon water.

Dagelijks Bestuur

Het College van Dijkgraaf en Heemraden ziet er als volgt uit:

·         Co Verdaas – dijkgraaf

·         Melinda Boons – heemraad middelen en wegen

·         Esther Groenenberg – heemraad watersysteem

·         Henk van ’t Pad – heemraad waterveiligheid

·         Goos den Hartog – heemraad waterketen en eerste loco-dijkgraaf

·         Kees Romijn – heemraad watersysteem

·         Kees Vonk (secretaris-directeur)

Het hele bestuursprogramma: zie bijlage.

Met vriendelijke groet,
Lotte Kaatee
Woordvoerder
Team Communicatie

T: (0344) 64 93 27
M: 06 827 338 88
E: l.kaatee@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    




   1273 - 2023: 750 jaar Waterschap Rivierenland
www.waterschaprivierenland.nl/750jaar





Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons privacy statement hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.


Indien deze e-mail verkeerd geadresseerd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail zo snel mogelijk retour te sturen en te verwijderen.
--------------------------------------------------------------------
De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Eventuele bijlagen die beveiligd zijn met wachtwoorden of anderszins versleuteld, zijn niet gecontroleerd op virussen. Het is verstandig dit alsnog te doen.

BDU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van enige vorm van schade door of ten gevolge van dit bericht..

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie