Collecte Fonds Gehandicaptensport

Activiteiten

SLIEDRECHT - Tijdens de landelijke collecteweek van 30 maart tot en met 5 april gaan duizenden collectanten, vrijwilligers en verenigingen collecteren. Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport, want om als gehandicapte te kunnen sporten zijn vaak aanpassingen nodig. Aanpassingen aan bijvoorbeeld het sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie, maar ook extra begeleiding en speciaal vervoer. Daar is geld voor nodig. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer een landelijke collecte.

Het collecteteam bestaat uit vrijwillige collecte coördinatoren, collectanten en medewerkers van fonds gehandicaptensport. Zij staan als één team achter de sporters met een handicap en leveren een heel belangrijke bijdrage aan de missie van Fonds Gehandicaptensport om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Met hun inzet helpen zij om geld op te halen voor de gehandicaptensport. Hiermee zorgen zij er voor dat het benodigde aangepaste sportmateriaal aangeschaft kan worden (bijvoorbeeld sportrolstoelen), aanpassingen om een sportlocatie toegankelijk(er) te maken voor mensen met een handicap doorgevoerd kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot inzet van een extra begeleider of speciaal vervoer.

De jaarlijkse collecte is een heel concrete manier om de gehandicaptensport ook lokaal te zien groeien. Fonds Gehandicaptensport zoekt nog collectanten. Met twee uurtjes collecteren, zijn de sporters met een handicap al geholpen. Meer informatie: collecte@fondsgehandicaptensport.nl.

advertentie