Vier de Stille Week met ons mee!

Activiteiten

In de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/ hoek Oranjestraat) wordt deze week stilgestaan bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. In deze diensten gaat ds. Joost Schelling voor.

Op Witte Donderdag (17 april - 19.30 uur) wordt een dienst gehouden, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Deze viering is speciaal gericht op kinderen. Er wordt medewerking verleend door een jongerencombo en Bastiaan van der Pijl, orgel.

Het lijdensverhaal van Jezus Christus staat centraal in de dienst op Goede Vrijdag (18 april - 19.30 uur). Er worden teksten gelezen en er is muziek van Arjan Versluis, orgel.

Op Stille Zaterdag (19 april - 20.30 uur) wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, als teken van de opstanding van Christus uit de dood.

Tenslotte staat de dienst op zondag 20 april (09.30 uur) in het teken van de Opstanding. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het Gereformeerde Kerkkoor Sliedrecht.

De Gereformeerde Kerk nodigt de inwoners van Sliedrecht van harte uit om met haar het échte Paasfeest te vieren.

advertentie