Het Hof in Dordrecht zoekt voorwerpen Watersnoodramp

Activiteiten

DORDRECHT - Het Hof in Dordrecht opent volgend jaar een gloednieuwe presentatie over de geschiedenis van Dordrecht. In die geschiedenis speelt water een hoofdrol. Dordrecht had er zijn rijkdom aan te danken, maar werd ook door het water bedreigd. Zo ook in 1953 tijdens de Watersnoodramp. Voor de presentatie in Het Hof is men op zoek naar een object dat herinneringen oproept aan deze ramp.

Mensen die in het bezit zijn van een voorwerp met een mooi verhaal en bereid zijn dat voorwerp in bruikleen te geven aan Het Hof, kunnen contact opnemen via i.knapen@dordrecht.nl. Voorwaarde is wel dat het object niet groter is dan 25 x 25 x 25 cm.

advertentie