MET ZONDER JEZUS

Activiteiten

Op zondag 25 mei a.s. wordt er om 18.00 uur weer een Zondagavondzangdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat).

Het thema van deze zangdienst, die in het teken staat van Hemelvaart, is: ‘Met zonder Jezus’. De liederen, o.a. uit de Hervormde Bundel, en de gedichten zijn hierop afgestemd.

Aan de dienst wordt medewerking verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en het Int. Koor ‘El Jakim’ uit Haarlem, beiden o.l.v. Ton van der Horst. Arjan Versluis bespeelt het orgel en Gerard de Haan zorgt voor de verbindende teksten.

Iedereen is hartelijk welkom.

advertentie
advertentie