Juridische aspecten bij dementie

Activiteiten

Gastspreker Notaris mr. N. P. Papaïoannou behandelt in het Alzheimercafé van 6 oktober 2014 de juridische aspecten bij dementie. Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Wat als u de ziekte van Alzheimer krijgt, een zwaar ongeluk meemaakt of om een andere reden niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Het is verstandig om hierover na te denken, voordat dit moment aanbreekt, want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke beslissingen nog nemen. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen over uw persoonlijke situatie. U bent van harte welkom!

Het Alzheimercafé van 6 oktober 2014 start om 19.30 uur en vindt plaats in gebouw De Reling aan de Industrieweg 13. Voor vragen kunt u bellen met mevr. R. de Stigter, tel. 0184-416729 of mailen naar r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl.

Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, buren en voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt informatie en steun geboden en het werkt mee aan meer openheid over dementie.

Ook kunt u bellen met de Alzheimertelefoon, tel. 0800-5088. Deze is 24 uur per dag gratis bereikbaar voor hulp bij dementie.

advertentie
advertentie