Afbeelding
prive

Kim Putterslezing

Activiteiten

HARDINXVELD-GIESSENDAM In december 2013 organiseerde de gemeente Hardinxveld-Giessendam de eerste Kim Putterslezing die destijds vanuit waardering door de regio-burgemeesters aan hem is geschonken. Vanaf dat moment rouleert de Kim Putterslezing jaarlijks tussen diverse gemeenten in de regio’s Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en Drechtsteden.

Dit maakt de lezing een waardevolle, regionale verbinder en een mooie aanleiding om de kennis en sociale visie van Kim Putters over de samenleving en politiek terug te brengen naar zijn ‘thuisfront’. Woensdag 26 januari vindt de 8ste Kim Putterslezing plaats die de gemeente Hardinxveld-Giessendam mag organiseren.

Programma: 19.30 – 20.00 uur: Inloop. 

20.00 – 21.15 uur: Na het welkomstwoord door burgemeester Dirk Heijkoop gaat Kim Putters in zijn lezing in op ‘de stand van ons land’ en de vraag hoe het met de Nederlandse samenleving gaat. Maar vooral op wat maatschappelijke kwesties als de (jeugd)zorg, de veranderende arbeidsmarkt, corona en inclusiviteit betekenen voor regio’s en gemeenten. En hoe is het gesteld met het vertrouwen van burgers in de overheid? Waar liggen kansen voor een zogenaamd ‘lokaal sociaal contract’ waarbinnen overheden, bedrijven en instellingen rekening houden met wat beleid voor burgers betekent?

In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen neemt Kim Putters in zijn lezing de aanwezigen graag mee in deze vraagstukken.

21.15 – 22.00 uur: Informele afsluiting (hapje & drankje, afhankelijk van de dan geldende maatregelen)

Prof. dr. Kim Putters is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2002 tot 2012 was hij raadslid in Hardinxveld-Giessendam en van 2003 tot 2013 ook lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Daarnaast is hij onder meer Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), vice-voorzitter van het Oranje Fonds en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De lezing vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam maar is ook via een livestream te volgen. De lezing gaat dus altijd door. Aanmelden voor uiterlijk 20 januari (graag aangeven of men fysiek of digitaal wilt aansluiten). Graag per mail naar secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl.

advertentie