Woonzorgen

1 november 2018 om 20:30 Lokaal/Column

Woonzorgen, een mooi nieuw Nederlands woord met een nare bijsmaak. Waar in de meeste delen van ons land een nijpend woningtekort heerst en alles en iedereen alle zeilen bijzet om eenieder aan een woning te helpen, maakt onze landelijke politiek het probleem alleen maar groter.

Door de verplichting van het opnemen van statushouders in de gemeentes met toewijzing van een geschikte woning, wordt het woningtekort alleen maar groter. Overigens geldt deze regeling ook voor de nareizers. Dit baart ons zorgen en die zorgen worden door vele dorpsbewoners met ons gedeeld gelet op het aantal vragen die wij hierover krijgen. Natuurlijk beseffen we terdege dat we hulp moeten bieden aan mensen in nood. Jazeker in nood. Maar waar ligt de grens? Waar slaat de humanitaire hulp om in pamperen en in de watten leggen van statushouders? Gemeentes hebben de verplichting een bepaald aantal statushouders op te nemen naar ratio van de grootte van de gemeente. Om dit te stimuleren is er zelfs een tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders!

Door al deze regelingen worden de woningzoekenden in Sliedrecht grotendeels opzijgezet en dus gediscrimineerd. Bij ons zijn gevallen bekend waar gezinnen die al jaren op de lijst van woningzoekenden staan afgescheept worden met een flatje, terwijl de statushouders in prachtige eengezinswoningen worden ondergebracht. En als die woning dan een week of vier niet bewoond is, wees dan niet bezorgd, want dan zijn de bewoners op vakantie. Naar hun thuisland, waaruit ze gevlucht zijn… Dit mag je niet hardop zeggen, want dan discrimineer je en ben je asociaal. Daarom schrijven we het. Daarom vinden we als partij, dat de toewijzing van geschikte woningen niet ten koste mag gaan van Sliedrechtse woningzoekenden die al jaren op een urgentielijst staan. Slydregt.NU vindt dat ook heikele zaken benoemd moeten kunnen worden.

Mark Jongeneel

Slydregt.NU

Raadspraat

advertentie
advertentie