Vuurwerk

Lokaal/Column

Als er één onderwerp is dat velen bezig houdt vanaf pakweg de maand september, dan is het wel vuurwerk. Maar hoe is het zover gekomen? Is vuurwerk niet iets bijzonders?

Vuurwerk komt oorspronkelijk uit China en werd op grote schaal gebruikt door de Chinezen. Zij staken dit af bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven. Op zich een onschuldig iets. Vuurwerk werd dan ook pas vanaf de middeleeuwen in Europa gebruikt en kreeg rond 1605 een hele andere betekenis toen Guy Fawkes het parlement in Engeland met buskruit op probeerde te blazen. Men zegt dat vuurwerk vanaf dat moment werd beschouwd als iets feestelijks.

Vandaag de dag wordt vuurwerk veelal geassocieerd met negativiteit en ik begrijp waarom.
Het lijkt wel alsof vuurwerk steeds vaker voor andere doeleinden wordt ingezet. Bijvoorbeeld het opzettelijk vernielen van bushokjes en prullenbakken, of het in brand zetten van (ondergrondse) containers. Dit heeft ertoe geleid dat het de gemeente afgelopen jaar € 11.000,- heeft gekost om objecten te vernieuwen en ondergrondse containers leeg te pompen, omdat er bluswater in zat. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van zoiets prachtigs als vuurwerk? Een verbod op vuurwerk zal dan ook niet lang op zich laten wachten, want naast de overlast wordt tegenwoordig ook het milieu als motivatie genoemd om vuurwerk te verbieden of op een andere manier te reguleren.

Binnen de gemeente Sliedrecht zijn enkele maatregelen genomen om het vroegtijdig afsteken van vuurwerk beter in kaart te krijgen. Naast het Vuurwerk-detectiesysteem zet de gemeente in op wijkagenten, BOA's, beveiligingsmedewerkers en vrijwilligers van Buurpreventie Sliedrecht.


Ik ben erg benieuwd naar het effect van deze maatregelen.Want maatregelen treffen is één ding, maar handhaven daarentegen…

Mark Verheul
Gemeenteraadslid PRO Sliedrecht

advertentie
advertentie