Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek

Detailhandel

Lokaal/Column

Onder winkeliers wordt gezegd dat de raad en het college te weinig betrokken zijn bij de detailhandel in ons dorp. Als voorbeeld wordt dan gegeven hoe in de buurgemeentes om wordt gegaan met openingstijden van winkels. De detailhandel heeft een overlevingsmanifest geschreven. Een 7-puntenlijst met acties voor de lokale overheid. Kunnen we nog inspelen op de ontwikkeling van leegstaande panden en het teruglopende aantal winkelaars? Het college heeft daarin een eerste stap gezet door aan de slag te gaan met de "Nieuwe Winkelstraat"; een aantal maatregelen die nodig zijn om de Kerkbuurt overeind te houden. Zo zien we in leegstaande panden een aankleding, waardoor in het lange lint van winkels geen grijze en lege plekken staan. En dat werkt. Met de Sinterklaaswinkel en de artistieke creaties ziet het er in ieder geval veel beter uit. Een andere noodkreet heeft betrekking op de flexibiliteit ten aanzien van openingstijden op zondag. De grote concurrent, het Internet, is immers 24/7 geopend.

Deze week is in de raad het onderwerp openingstijden besproken. We zijn voorstander om de zondagsopening boven de A15 vrij te geven, zodat ondernemers niet apart aan het college ontheffing hoeft aan te vragen als zij dat willen. Laat het los, zeggen we graag. Deze coalitie gaat dit niet loslaten. Wij vinden het niet meer van deze tijd.

Een verruiming is er wel de op feestdagen, als deze niet op zondag vallen. Dan kunnen de grotere supermarkten hun deuren openen. Een eerste stap, die we toejuichen en die breder ingezet kan worden. Wanneer bijvoorbeeld een groot deel van de winkels op het Winklerplein graag op Hemelvaartsdag openen wil gaan, moet dat, wat ons betreft, gewoon kunnen. Dat kan ook als de winkels hiervoor een ontheffing aanvragen.

Wij vragen aan het college om mee te gaan met de winkeliers als zij graag hun deuren op deze dagen willen openen. En die mogelijkheid die is er. Ook voor de Kerkbuurt is er de mogelijkheid om op feestdagen, die niet op een zondag vallen, 's middags de deuren te openen. Ze hoeven hiervoor enkel een verzoek in te dienen en de wethouder zal ze daarbij helpen.

Roelant Bijderwieden

Fractievoorzitter VVD

advertentie
advertentie