Afbeelding
Richard van Hoek

Van Gas Los

Lokaal/Column

De energietransitie is een onderwerp waar de afgelopen tijd, maar ook de komende periode veel aandacht aan besteed zal worden. Terecht, want het gaat om grote veranderingen die veel geld zullen kosten wanneer ze uitgevoerd zullen worden. Zo heeft de gemeente eind vorig jaar een subsidie ontvangen van 3,8 miljoen euro, om een gedeelte van Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken. Van dit bedrag zullen 600 woningen en één verzorgingstehuis ontsloten worden van het aardgas, wat neerkomt op een bedrag van circa €6.300 per woning. In Sliedrecht staan ongeveer 10.000 woningen die uiteindelijk afgesloten moeten worden. Wanneer dit gaat gebeuren en wat de uiteindelijke kosten zullen worden weten we nog niet. Het aardgasvrij maken van de woningen in ons dorp behoort slechts tot een klein gedeelte van de inspanningen die moeten worden verricht om tot een klimaatneutrale samenleving te komen. Zo zullen huizen ook geïsoleerd moeten worden en kunnen maatregelen genomen worden zoals het plaatsen van zonnepanelen. Wat alle maatregelen Sliedrecht uiteindelijk gaan kosten is ook niet bekend, maar het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in een onderzoek aangegeven dat voor de warmtetransitie in de regio Drechsteden een investering nodig is van ruim 2 miljard euro.

Deze 2 miljard euro is echter nog niet het totaalbedrag dat gemoeid gaat met de klimaatmaatregelen, want er worden ook andere duurzaamheidsmaatregelen genomen. Ook van deze maatregelen is nog niet bekend wat ze precies zullen zijn, laat staan wat ze zullen kosten. Dat er stappen gezet moeten worden om tot een klimaatneutaler samenleving te komen is de meeste mensen inmiddels wel helder, maar het gebrek aan helderheid en inzicht in de uiteindelijke kosten zorgen voor een afkeer en terughoudendheid bij dit onderwerp. Het wordt steeds duidelijker dat er heel veel onduidelijk is.

Sjors van Wijngaarden

VVD Sliedrecht

advertentie
advertentie