Afbeelding
Richard van Hoek

Luchtfietserij

Lokaal/Column

Over de toekomst van woningbouw in Sliedrecht is de afgelopen jaren al veel gesproken en gediscussieerd. Vorige week donderdag presenteerde het college haar ontwikkelvisie, waarin wordt beschreven wat volgens het college de Sliedrechtse woningbouwopties tot en met 2040 zijn.

Er is een onderzoeksbureau ingehuurd om te onderzoeken wat de belangrijkste kanslocaties voor bouw in ons dorp zijn, waaruit deze visie is gekomen. In de visie staan een aantal opmerkelijke ideeën die bij mij toch de nodige vragen oproepen. Zo valt het direct op dat het college aangeeft dat er in 2040 ruim 3400 woningen bijgebouwd moeten zijn in het dorp. Kijkende naar de locaties die hiervoor geschikt zouden zijn wordt het duidelijk dat het onderzoek niet over heel Sliedrecht gaat. Er is enkel gekeken naar locaties tussen de A15 en de rivier, dus in de kern van het dorp. Er is in het onderzoek niet gekeken naar de mogelijkheden van woningbouw boven het spoor, iets wat ik echt niet kan begrijpen. In eerste instantie lijkt dit gebied de uitgelezen locatie om woningbouw en verdere groei van ons dorp te realiseren. Om een goed beeld te vormen van alle mogelijkheden die Sliedrecht heeft zouden álle locaties onderzocht worden, want nu zitten we met een incompleet en halfbakken onderzoek.

Verder is het maar de vraag of de andere plannen die in de visie staan wel zo realistisch zijn. Zo wil het college bijvoorbeeld dat er in 2040 circa 800 woningen op het Kerkerak staan, maar hebben ze tegelijkertijd aangegeven hier geen financiële middelen voor te willen inzetten. Dit laatste doet me geloven dat hier vooral sprake is van een knap staaltje luchtfietserij, niet van een realistisch en uitvoerbaar plan. Ik vermoed dat we over wonen in Sliedrecht voorlopig nog niet zijn uitgepraat.

Sjors van Wijngaarden

VVD

advertentie
advertentie