Watertoren loslaten?

Column

De beslissing is gevallen: de gemeenteraad geeft ruimte aan de projectontwikkelaar van het watertorenterrein om sámen met belanghebbenden het watertorenterrein te gaan ontwikkelen. Dat mag op basis van een wet die in de maak is: de Omgevingswet. Dat is best wennen. Dat betekent loslaten voor de gemeenteraad. Zij heeft namelijk niet meer precies aangegeven wat ze wel en niet wil, maar de projectontwikkelaar moet sámen met belanghebbenden een plan maken, dat op voldoende draagvlak kan rekenen.

Eerder lukte het niet om een stap vooruit te komen. Een (te) groots plan met veel gestapelde woningen stuitte op forse weerstand. De gemeenteraad ging niet akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan die daarvoor nodig was. Toen stond de wagen stil. Dit oude plan is van tafel. Dit oude plan blijft van tafel. In de raad is duidelijk aangegeven en gesteld dat oude plannen niet meer tevoorschijn mogen en kunnen komen. Gelukkig is dat óók het uitgangspunt van de projectontwikkelaar.

Het watertorenterrein is niet van de gemeente. De eigenaar mag er dus bedrijfsruimtes gaan bouwen, wat we moeilijk tegen kunnen houden. Maar als de eigenaar niets doet, dan hebben we daar ook weinig invloed op. Omdat de eigenaar graag woningen wil bouwen, wil de gemeente daar graag aan meewerken. Natuurlijk zijn er een paar basisvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het voldoende aan alle regelgeving en goede (uitvals)wegen. Maar ook een mooi aanzicht en uitstraling zijn belangrijk. Geen blanco cheque dus voor de projectontwikkelaar, maar heldere uitgangspunten, waarmee goed overleg gevoerd gaat worden met belanghebbenden en sámen met hen een plan wordt uitgewerkt en waar voldoende draagvlak voor is.

Deze keer beslist de gemeenteraad dus niet op voorhand of er juist wel of geen rotonde, bootjeshelling, restaurant of strand moet komen! Nee, de bedoeling is een goed en mooi plan wat opgesteld wordt in samenspraak met belanghebbenden en projectontwikkelaar, dat kan rekenen op brede steun.

En laten we de watertoren dan ook los? Dat zou jammer zijn. Juist daarom is dat een van de basisvoorwaarden: de watertoren moet een functie krijgen. Wat gaat er dan precies mee gebeuren? Nog even loslaten en geduld hebben! Ik denk dat alle inspanningen van belanghebbenden en projectontwikkelaar een mooi plan gaan opleveren!

Jan Visser, raadslid SGP-ChristenUnie

advertentie
advertentie