Gemeenteraadslid Cees Paas, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid Cees Paas, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek

Stemmingmakerij

Column

Om iets voor elkaar te krijgen moet je een verhaal hebben. Uiteindelijk gaat het erom of je de meerderheid kunt overtuigen. Hoewel iedereen aanvoelt dat de onderbuik niet de meest goede raadgever is, wordt hier toch veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook politiek gaat om vinden van meerderheden, waarbij de keuze ook niet zelden gebeurt op onderbuikgevoelens.

Ik was van plan om een recent project onder de loep te nemen. Tot ik aanwezig was in de synagoge bij de herdenking van de Holocaust en een dag later bij de herdenking bij het raadhuis rondom het Holocaustmonument Levenslicht. Daar klonk de oproep om ons te verplaatsen in onder andere oud-gemeenteraadslid Simon den Hartog, 'Simon de Jood'. Ik vroeg me af of hij zich ook druk maakte over lokale projecten en de stemmingmakerij die daarbij hoorde. Tegelijkertijd constateerde ik in zijn verhaal dat hij de stemmingmakerij op lokaal, nationaal en internationaal niveau niet op de juiste manier heeft gewogen. De sluipende stemmingmakerij over Joden en minderheidsgroepen als Roma, Sinti en LHBT'ers resulteerde in de gruwelijke afslachting van miljoenen mensen zoals u en ik: mannen, vrouwen en kinderen.

Laten we oppassen dat we teveel focussen op onbeduidende lokale stemmingmakerij om ons eigen belang te verdedigen, terwijl ondertussen de sluipende stemmingmakerij op een grotere schaal met betrekking tot minderheden ons ontgaat. Laten we ons ook realiseren dat de inbreng van iedereen persoonlijk er toe doet:

„Es fing nicht mit Gaskammern an. Es fing an mit einer Politik die von 'wir' gegen 'die' sprach. Es fing an mit Intoleranz und Hassreden. Es fing an mit der Aberkennung von Grundrechten. Es fing an mit brennenden Häusern. Es fing an mit Menschen die einfach wegschauten."

"Het begon niet met gaskamers. Het begon met een politiek van wij tegen zij. Het begon met intolerantie en haatsprekerij. Het begon met het ontkennen van grondrechten. Het begon met brandende huizen. Het begon met mensen die eenvoudigweg wegkeken." (Citaat van een onbekende Holocaustoverlevende)

Laten we niet wegkijken, maar omkijken naar elkaar!

[Cees Paas, fractievoorzitter/raadslid SGP-ChristenUnie

advertentie
advertentie