Rie Cramer was een Nederlandse illustrator, boekbandontwerper en schrijver.
Rie Cramer was een Nederlandse illustrator, boekbandontwerper en schrijver. Sliedrechts Dialect

Voorleze

Column

SLIEDRECHTS DIALECT 'k Schreef al is dà 'k in 't baosisonderwijs gewaarekt het. Soms, à 'k met oud-leerlinge praot, gaot 't dikkels over 't voorleze. Een ontspanne haalef uurtie, end van de week vrijdas'smiddas. Ze vertelle me daervan aareg genote te hebbe. En dà deej ik ok! Nie aallêên toe, mor ok nou is 't heerlijk om voor te leze. M'n klaainkaainder kruipe op de bank tege opaos aan. 'k Lees soms voor in de bibeletheek en host ok al weer 2 jaer in Waerthove. Op -weer- die- vrijdagmiddag- schuif 'k êêns in de 3 weke an taofel bij 'n groepie daomes dà daer dan is in 't kaoder van d'n dagopvang. Onderlest vertelde 'k ze dat 't lastig is om 'n geschikt boeksie te vinge. Eên và m'n voorgangers had al is tege de daomes gezeed dat ie nou mor is mos ophouwe met aal die sprooksies.

Die middag hà 'k 'n boek bij me van Rie Cramer over jaergetijje en de maonde van 't jaer. We hen d'r 'n soortement quiz van gemaokt, want 't boek noemde de naome van de maonde nog bij de ouwerwetse naome: jannewaori / louwmaond, febrewaori / sprokkelmaond en maert / lentemaond. Met 'n bietjie geheuge spitwaarek kwamme me nog 'n hêêl end. 't Lukte zellefs verbinging te legge tusse november (de slachtmaond) en jannewaori (de looimaond).

'k Las die middag mor 2 stuksies voor. De rest van de tijd is besteed aan 't ophaole van herinneringe aan aalle maonde van 't jaer. D'r kwamme prachtige verhaole bove. Sommiges zellefs wel 2 of 3 keer. Niemand die 't aareg vong, niemand die zee: "Dat hè je al verteld." Daerom zijn ze daer ok, aallemael mense waervan 't geheuge langzaompies-aan, soms snel, aalsmor grôôtere gaeter vertôônt. We hen daer 'n mooie taarem voor bedocht: demensie. Dat de aanweziges zichbaor geniete van 't voorleze en 't gesprek daerom heen, geef 'n prettig gevoel.

Net as de vrijdagmiddaege van toen: ontspanne, rustige sfeer en d'r kan gelukkig nog worre gelache. En dan thuis, leet 'r nog de mooie taok iets te schrijve voor 't diëlect in Het Kompas. Daervoor gao 'k aaltijd eefies op internet om te zien of t'r iets te vinge is dat 't vermelde bij 't stuksie waerd is. Blijk ok nou 't geval dà rond 1935 't in sommige kringe nermaol was specifieke NSB-maondnaome te gebruike. En raej is? Inderdaod: jannewaori/louwmaond, febrewaori/sprokkelmaond, en maert noemde de aanhangers van Mussert lentemaond.

[Gert

advertentie
advertentie