Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht
Gemeenteraadslid, Gemeente Sliedrecht Richard van Hoek

Windmolens

30 september 2020 om 15:17 Column

Op 22 september besprak onze gemeenteraad de Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden. Het gaat hierbij over de wijze waarop Sliedrecht hernieuwbare en duurzame warmte op wil en kan wekken. Dit als bijdrage aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Een mond vol om te zeggen dat we als energieneutraal moeten worden.

De heer Paas van SGP/CU heeft tijdens de raadsvergadering voorgerekend dat een oppervlakte van 25 ha nodig is om 64.000 zonnepanelen te plaatsen om zo te voldoen aan deze opgave, ons bod, onze bijdrage aan het klimaatakkoord. Deze zonnepanelen kunnen in de wei staan, maar natuurlijk ook op de daken van huizen en bedrijven in Sliedrecht, waar menig inwoner hem zou verwachten. Wat ons betreft een grote kans van slagen.

De VVD heeft het amendement ingediend tegen het bouwen van windmolens op Sliedrechts grondgebied. De RES biedt de mogelijkheid om het gebied ten noorden van de spoorlijn in te richten met windmolens. De heer Prins van het CDA maakte duidelijk dat windmolens tot 15 meter al mogelijk zijn. Duidelijker was zijn opmerking dat hij windmolens van bijv. 200 meter hoogte niet ziet zitten in onze polder. Daar zijn we het natuurlijk mee eens. Deze hoge windmolens maken ook geluid en dat verder draagt dan menigeen denkt. Wij denken dat dit ook goed hoorbaar zal zijn ten zuiden van de snelweg.

Dit is niet de enige uitdaging waar we de komende jaren als dorp mee geconfronteerd worden. We staan ook voor de enorme opgave om 2.500 woningen te bouwen op Sliedrechts grondgebied. Bij het vaststellen van de kadernota 2021 deze week is besloten dat we 1.250 woningen gaan bouwen in het gebied ten noorden van de spoorlijn. Dat juichen we toe! We denken zelfs dat het er meer zullen worden om aan de afspraken van 2.500 woningen te kunnen voldoen.

We gaan bouwen over het spoor en dan vindt de VVD het heel raar dat er nu nog de mogelijkheid bestaat om in de achtertuin, van deze nieuwe wijk, bij deze nieuwe bewoners, hoge windmolens komen te staan. We zijn benieuwd wie voor dit woongenot gaat kiezen. Zit u daar op te wachten?

Tijdens de kadernota werd de VVD beticht van een “not in my backyard” houding. Iets wat wij niet kunnen rijmen. Er zijn genoeg alternatieven om energie op te wekken zoals zonnepanelen. Daarnaast kunnen windmolens beter op zee gezet worden om zo de horizonvervuiling, geluidsoverlast en ecologische impact minimaal te houden. We kunnen als gemeente onze windmolen gewoon op zee laten plaatsen. We hebben deze windmolens niet nodig in de achtertuin van Sliedrecht bij Wijngaarden, Papendrecht of Hardinxveld-Giessendam. Windmolens zijn ook vanuit deze plaatsen gewoon zichtbaar en zo mogelijk hoorbaar.

De VVD vindt het vreemd dat de gemeenteraad niet het gezond boerenverstand had om in te stemmen met het voorstel van de VVD. We zijn benieuwd of u op zo’n grote joekel zit te wachten in de achtertuin van Sliedrecht?

[Roelant Bijderwieden (VVD)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie