Ontbijtjie met ‘n gebakke aaichie.
Ontbijtjie met ‘n gebakke aaichie. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Lekker weertie hee buuvrouw?

30 september 2023 om 08:36 Column

t Vaal voor veul mense nie mee om ‘t hôôd koel te houwe as ’t tropisch waarem is zôôas ‘t de leste weke was. Ja, ‘t is echt waer, sommiges kanne d’r aaige veschrikkelijk opwinge as de weerman/ weervrouw bij ‘t aevendnieuws tempereture voorspelt van ‘n graed of daartig of ietewat daer bove. Dà soort loi beginne aal te zuchte en te steune as ‘t weerbericht aallêên nog mor wor aangekondigd.

Man, man, waer maok ie je aaige toch druk om, wees blij dat ‘t aaindelijk tò nog ‘n mietjie zeumert. Trouwes, wazzen ‘t nie de zellefde zwartkijkers die liepe te griepe toe ‘t daege aan ‘n stuk regende ?

Weer of gêên weer, d’r is aaltijd wel iemand die wat op- of aan te maareke het op de voorspellinge. Gelukkig kanne me d’r toch niks aan veraandere want dan zou ‘t hêêlemael een puinhôôp worre. Stel ie aaige nou toch is voor dà dat wél ‘t gevaal zou weze, moedertie lief ‘t zou temet ôôlog worre, dà kan ‘k ie verzekere. D’n êêne wou juist z’n huisie is op gaon knappe en sting hêêmel in de startblokke om d’r aan te beginne. Vaaref gekocht,’n ladder van z’n buurman gelêênd en aalles wà je mor bedenke kan wà je voor zô ‘n klussie nôôdig het aangeschaft. Kwaste, schuurpepier, peut, plemuur, stopvaaref, kit en weet ik veul wat nog meer. Hij had ‘r zin in en doch ‘m d’n êêsten dag is flink van ketoen te geve. Daerom gong die d’n aevend van te vore vroeg legge en zette de wekker op haalef zeuve zôôdat ie om zeuve uur kon beginne. Hij zou liever nog vroeger aan de gang zijn gagaon, mor dà zou tot aaregernis bij de bure hebbe kanne laaije. Dus êêst een stevig ontbijtjie met ‘n gebakke aaichie en twêê boteramme ouwe kaes en dan zou’t spektaokel kanne beginne. Maor…

Mor wà bleek? Hij hà toch wà buite de waerd gerekend. Trewaail d’n kwastebedaarever om hemelsmooi, vooraal drôôg, weer hà gevrooge, was êên van z’n naeste bure in tegestelling juist de mêêning toegedaen om flinke boië te motte vraege. Hum z’n aerepel, groente en blomme op z’n vollekstuintjie schrêêuwde om nattighaaid. As ‘t nie gaauw gong regene zou d’n ôôgst as velore motte worre beschouwd en dà gong ‘m aan z’n hart. Daervoor had ie z’n aaige toch nie bekant ‘n bult gewaarekt? Daer hà je de poppe aan ‘t danse, dà zel ie begrijpe. En dut was nou zôômaor een vôôbeeld hoe of ‘t zou worre as iederêên ‘t mor voor ‘t uitkieze zou krijge met aalle gevollege van dien. Grôôte ruzies zouwe ‘t gevolleg worre as Jan en aalleman ‘t mor voor ‘t zegge zouwe krijge.

Gelukkig hebbe me bij ‘t KNMI deskundige meteorologe die ‘t weer aerdig wete te voorspelle, ok al zitte ze d’r nogaal is naest. Ze kanne ‘t weer nie mooier maoke dan dat ‘t is.


Huib Kraaijeveld

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie