In Zuid-Holland leefde d’r veruit de mêêste mense.
In Zuid-Holland leefde d’r veruit de mêêste mense. Sliedrechts Dialect
Sliedrechts Dialect

Kijk is… wat is dut nou?

7 oktober 2023 om 08:25 Column

”Hee Bas, kijk is, dut is zeker và jou? Wà leuk joh!” Saome zij me een staopel boeke aan ’t uitzoeke. We hebbe d’r aailijk veuls te veul en kijke of ‘r soms wà weg kanne, dan kenne d’r weer aanderes bij. ”Belnêênt joh, dat hè ’k nò nooit gezien, wat is dat voor ’n dingchie hè, en hoe kom ie daer aan?” Tja, hoe komme me d’r aan? We wete gêên van twêêje ovve me ’t boeksie ooit êêder hen gezien. ’t Is meschie nog gêênêêns 10 bij 15 centimeter en aareg dun. ’t Kaffie is van gewoon pepier met een overgeplakt linne lappie. Mè grôôte letters staot ‘r op: ZAKATLAS DER GEHEELE WERELD. We kijke mekaor is aan en schiete in de lach. Wat ouwerwets, hee. Aallebaai hebbe we nog zô ’n grôôte mederrene bruine atlas. Gaauw eefies kijke wat daer op staot: ZAKATLAS DER GEHELE AARDE.

In dat klaaine boeksie stao voorin dat ‘r ok nog staotestieke opgaoves over aalle lande van de aerde in staon over de grôôtte, de bevolleking en de aantalle mense per vierkante kilemeter. Netuulijk kijk ie dan gaauw naer je aaige land op bladzij 12. Daer staon 11 previncies op ’n rijchie. Wij leerde vroeger op school Groninge, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zêêland, Braobant en Limburreg. In dat zakatlassie staot een aandere vollegorde, mor ‘k weet nie waerom dat ie aanders is: Noord-Braobant, Drente, Friesland, Groninge, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburreg, Overijssel, Utrecht en Zêêland.

Daernae komme we bij veul cijfers, té veul om aalles weer te geve, mor ‘k zal toch mor wà voorleze. Noord-Braobant was de grôôtste previncie met 5128 km2 en de klaainste was Utrecht mè 1384 km2. Toe leefde d’r in Zuid-Holland veruit de mêêste mense: 1106265 en de minste in Drente mè 145433 inweuners. Dan nog eefies kijke naer de mense die mè mekaor op ’n vierkante kilemeter weunde. Dat wazze in Zuid-Holland 366 mense en in Drente wazze dat ‘r 54. Grôôte verschille, pfoe, wat een hôôp cijfers en d’r staon d‘r nog veul meer in. Dat is toch wat in zô ’n klaain boeksie. Nou hebbe me nog lang nie aalle gegeves gezien. Meschie mò me d’r mor is wà grefieksies van gaon maoke. Jaot, lae me dat ok is doen, mor êêst nog hêêl wat aanders. In dat amparte boeksie stao nog wat in een keurig handschrift met inkt geschreve: ’Aan H. Korporaal van zijnen onderwijzer.’ D’n handtekening van die schoolmêêster die d’r onder staot is jammer genogt onleesbaor. Nou hè ‘k aan u 3 vraege. 1. Uit wellek jaer komt toch dut boeksie? 2. Wie wil d’r nog wel wat meer uit hore? 3. Wie is of was H. Korporaal?

[Korrie Lissenburg

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie