Afbeelding
pixabay.com/torstensimon

Long COVID heeft een grote en langdurige impact op het dagelijks leven

Corona

SLIEDRECHT Na besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2 ervaart een deel van de patiënten langdurige gezondheidsklachten. Een fenomeen dat inmiddels beter bekend is onder de Engelse term long COVID. Er is nog veel onbekend over omvang, aard en gevolgen van deze langdurige gezondheidsklachten.

Om een beeld te krijgen van de omvang, aard en gevolgen van long COVID in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) zijn bijna 34.000 inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. Zij waren tussen 1 juni 2020 en 1 mei 2021 positief getest op het coronavirus bij de GGD. 5.550 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld (60% vrouw, gemiddelde leeftijd 48 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam).

Bijna 7 op 10 deelnemers – waarvan de helft met een mild ziekteverloop van COVID-19 – gaven aan langdurige gezondheidsklachten te ervaren. De aard van long COVID is divers: deelnemers rapporteren een grote hoeveelheid en diversiteit aan gezondheidsklachten, zoals benauwdheid, pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, slaapproblemen en een verminderd uithoudingsvermogen. Het effect op het dagelijks leven is groot, met name op het gebied van werk. Daarnaast hebben 6 op de 10 deelnemers met long COVID een halfjaar tot anderhalf jaar last van deze langdurige gezondheidsklachten.

Overgewicht, obesitas en een ernstiger ziekteverloop van COVID-19 dragen mogelijk bij aan een hoger risico op long COVID. Vrouwelijke deelnemers en deelnemers met een chronische aandoening hebben een hoger risico op langdurige gezondheidsklachten.

Deelnemers met long COVID maken vooral aanspraak op de 1e-lijnszorg zoals de huisarts en de fysiotherapeut. Een groot gedeelte van de deelnemers met long COVID is ontevreden over de geboden zorg door een gebrek aan begrip, een gebrek aan kennis en het ontbreken van effectieve behandelingen.

Op een aantal gebieden is nog veel winst te behalen, zoals het vergroten van de kennis over long COVID en het beter ondersteunen van de mensen met langdurige gezondheidsklachten na COVID-19. Zo is het essentieel om beter in kaart te brengen welke behandelingen effectief zijn en is er meer aandacht nodig voor de re-integratie op de werkvloer van mensen met long COVID. Bovendien kan het voorkómen van een ernstig ziekteverloop bij COVID-19, het promoten van een gezonde levensstijl, het terugdringen van obesogene omgevingen en/of opbouw van immuniteit mogelijk bijdragen aan een lager risico op long COVID en/of een minder ernstig verloop.

advertentie