Afbeelding
Esther Coumans

Nieuw gascontract voor Drechtsteden

Duurzaamheid

SLIEDRECHT Vanaf 1 oktober levert Vattenfall het gas voor het gemeentelijk vastgoed in de Drechtsteden. De gemeenten zijn hiertoe gedwongen omdat het lopende contract onder het sanctiepakket van de EU d.d. 8 april 2022 viel. Vanwege de onrustige markt en stijgende prijzen brengt het nieuwe contract fors hogere kosten voor de gemeenten in de Drechtsteden met zich mee.

Met het nieuwe contract geven de gemeenten in de Drechtsteden gehoor aan de verplichting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat om het lopende contract met Gazprom SEFE Energy Ltd., een dochtermaatschappij van het Russische staatsgasbedrijf, uiterlijk 10 oktober te verbreken. 

FINANCIËLE GEVOLGEN De financiële gevolgen per gemeente zijn sterk verschillend. De hogere gasprijs betekent niet automatisch een lastenverzwaring voor de inwoner. De gemeenten zetten in op de door het Rijk aangekondigde compensatie. Alle colleges van de gemeenten hebben een raadsinformatiebrief naar hun gemeenteraad gestuurd met daarin meer informatie.

OVERLEG Tot nu toe ontvangen de Drechtsteden gemeenten gas van Gazprom SEFE Energy Ltd.. De gemeenten zijn in nauw overleg geweest met het Rijk en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over de gevolgen van het sanctiepakket voor de Drechtsteden. De financiële gevolgen zijn groot en er is twijfel gerezen over het sanctiebeleid en het effect ervan. Tussen de gemeenten is dan ook een intensieve discussie gevoerd of uitstel van het besluit niet beter is dan wel andere alternatieven onderzocht moeten worden. Gezien de strikte regels van het ministerie van EZK werd geen ruimte gevoeld voor een alternatieve weg.

JURIDISCH Ook is gekeken naar de juridische consequenties van niet gunnen, (nogmaals) of er gronden zijn voor ontheffing en naar de uitgangspunten van de uitvraag. Argumenten om een ontheffing aan te vragen of niet te gunnen zijn er niet. Daarnaast gaat het hier om een opdracht van het Rijk tot uitvoering van een sanctiemaatregel.

KORTLOPEND CONTRACT Om het lopende contract vóór 10 oktober te kunnen beëindigen, hebben de gemeenten zich genoodzaakt gezien om begin juli 2022 een aanbesteding te starten. Het nieuwe contract met Vattenfall is een kortlopend energiecontract van iets meer dan een jaar. Dit geeft de gemeente tijd om te zoeken naar een oplossing voor de lange termijn. 

In de overeenkomst is afgesproken dat er niet meer dan 10% gas vanuit Rusland geleverd gaat worden door de nieuwe leverancier. 

advertentie
advertentie