Afbeelding
BDUmedia

Impact coronacrisis verschilt per sector

4 juni 2020 om 09:30 Economie

GORINCHEM De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot. In Rijnmond werkt ruim een derde van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van werkgelegenheid, zoals de horeca, de uitzendbranche en cultuur. In Drechtsteden en Gorinchem betreft dit meer dan een kwart van de werknemers. Ruim 20% van de werknemers in Groot-Rijnmond werkt in een sector waarin de werkgelegenheid juist toeneemt, waaronder zorg & welzijn en openbaar bestuur. Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid.

Rijnmond behoort tot één van de regio’s waar de werkgelegenheid zwaar is getroffen. Dit komt door de werkgelegenheidsstructuur die zich kenmerkt door sterk conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de handel (groot- en detailhandel), de uitzendsector, industrie en vervoer en logistiek. Ook de sectoren als luchtvaart, sierteelt, horeca en cultuur, sport & recreatie zijn in Rijnmond ruim aanwezig. Juist in deze sectoren gingen bij veel bedrijven de deuren dicht of viel het werk (deels) stil, wat zijn weerslag heeft op de werkgelegenheid. In Rijnmond werkt 32% van alle werknemers in een zwaar getroffen sector, dit betreft in totaal 181.700 werknemers. Onder hen zijn relatief veel (jonge) mensen met een flexibel contract, die het grootste risico lopen op minder of helemaal geen werk.

De impact op de werkgelegenheid in Gorinchem en Drechtsteden is kleiner dan in Rijnmond. Sectoren als luchtvaart, sierteelt, horeca en cultuur en sport & recreatie zijn daar minder sterk aanwezig, waardoor relatief minder mensen in een zwaar getroffen sector werken. In Drechtsteden en Gorinchem werkt 29% van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van de werkgelegenheid. In Gorinchem betreft dit in totaal 14.200 werknemers, in Drechtsteden 36.300 werknemers.

ZORG EN WELZIJN Er zijn sectoren die nog steeds groeien. Het werk neemt toe in de zorg & welzijn, het openbaar bestuur en de post- en koeriersbranche (door de toegenomen online verkopen). Zorg & welzijn is in heel Groot-Rijnmond met 112.000 werknemers de belangrijkste sector voor de werkgelegenheid. Deze sector wordt op een heel andere manier geraakt door het coronavirus dan de meeste andere sectoren. De ziekenhuizen hebben het erg druk met de zorg voor Covid-19 patiënten, waardoor er veel werk is voor verplegend personeel.

EXTRA HANDEN Om het tekort aan verzorgend en verplegend personeel te verkleinen, zijn een aantal partijen gestart met het werven van ‘Extra handen’: een oproep aan (oud) zorgverleners om te helpen tijdens de coronacrisis. De diverse initiatieven zijn bij de start van de crisis al snel gebundeld onder de naam ‘Extra handen voor de Zorg’. UWV heeft als samenwerkingspartner bijgedragen aan dit initiatief. De samenwerking tussen UWV en de werkgeversverenigingen ‘deRotterdamseZorg’ en ‘Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid’ heeft ertoe geleid dat ruim 450 zorgmedewerkers direct aan de slag zijn gegaan in Rijnmond en 98 in Drechtsteden.

Lydia van Baak, directeur-bestuurder Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid: ,,In de regio Zuid-Holland Zuid hebben we ruim 90 paar ‘Extra Handen’ kunnen doorverwijzen naar zorginstellingen die vanwege de coronacrisis tijdelijk extra personeel nodig hadden. Geweldig om te merken hoe alle betrokken partijen in de regio hier samen de schouders onder hebben gezet!”

ZORGHART Jacqueline Stuurtraat, directeur deRotterdamseZorg: ,,Wij zijn trots op deze samenwerking en wat we in korte tijd gezamenlijk hebben weten neer te zetten. Het is mooi om te zien dat vanuit het hele land (oud)zorgmedewerkers zich vrijwillig aanbieden om te helpen in de zorg. Sommigen vertellen ons dat hun zorghart weer gaat kloppen. Het is voor hen echt een roeping om mensen te helpen die het nodig hebben. We onderzoeken nu de mogelijkheden om deze mensen langdurig in te zetten in de zorg, want de tekorten blijven.”

Anet Daverveld en Danielle Brienne, adviseurs werkgeversdiensten UWV: ,,Wij zijn blij dat we vanuit UWV konden bijdragen aan zo’n belangrijk initiatief. En het is fantastisch om te ervaren dat zoveel (oud) zorgmedewerkers zich vrijblijvend willen inzetten om hun collega’s in de zorg te ondersteunen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie