Afbeelding
UWV

Kansen voor basisvakmanschap in Drechtsteden

25 april 2021 om 07:32 Economie

SLIEDRECHT Veel werkzoekenden beschikken over ten hoogste een mbo-1 diploma. Tegelijkertijd is het aantal vacatures op het niveau van basisvakmanschap beperkt en groeide vorig jaar de werkgelegenheid vooral op de hogere beroepsniveaus. Naar verwachting zal dat dit jaar ook zo zijn. Toch zijn er kansen op de arbeidsmarkt voor basisvakmanschap; UWV bracht deze in beeld in een artikel. Samen met gemeenten en opleiders spant UWV zich in om de positie van werkzoekenden met basisvakmanschap te versterken.

UWV verstrekte eind maart 2021 in Drechtsteden 1.091 WW-uitkeringen aan werkzoekenden zonder start-kwalificatie; een derde van het totaal aantal WW-uitkeringen. Dit zijn mensen van wie het hoogst behaalde diploma mbo-1 of lager is. Het aantal uitkeringen voor deze groep steeg met 90 (+9%) in vergelijking met een jaar eerder. In verhouding tot het aantal werkzoekenden is een beperkt aantal vacatures beschikbaar op het niveau van basisvakmanschap. UWV raamt het aantal openstaande vacatures voor deze groep in het vierde kwartaal van 2020 op zo’n 350 vacatures in Drechtsteden. Er is dus sprake van een ‘ruime’ arbeidsmarkt. Het beschikbare aantal vacatures op het laagste niveau is bovendien dalende. Omdat ook veel werkzoekenden met een bijstandsuitkering op dit niveau werk zoeken, is de concurrentie groot. Het kost mensen met een beperkte opleiding daarom veel moeite om werk te vinden.

TOCH OOK KANSEN OP BASISVAKMANSCHAP De huidige arbeidsmarkt biedt desondanks kansen voor werkzoekenden op het niveau van basisvakmanschap. Voor sommige functies zijn juist veel vacatures. UWV heeft die in beeld gebracht met een overzicht van kansrijke beroepen en een artikel over kansen voor werkzoekenden met basisvakmanschap

Voorbeelden van kansrijke beroepen in Drechtsteden op het niveau van basisvakmanschap zijn onder meer schoonmakers in kantoren en bedrijven en huishoudelijk medewerkers (particulieren).

In Drechtsteden daalde het aantal werkenden zonder startkwalificatie tussen 2014 en 2020 met 16% naar 27.000, terwijl het aantal banen voor hoogopgeleiden steeg met 24% naar 52.000. Redenen daarvoor zijn de toenemende complexiteit van het werk en meer verdringing in perioden van crisis, maar ook het stijgend opleidingsniveau van de bevolking. Uit de Factsheet Werkgelegenheid Drechtsteden blijkt dat recente banengroei zich vooral voordeed in sectoren als zorg, onderwijs, openbaar bestuur en ICT. Voor de meeste functies daar is minimaal mbo-3 of -4 of zelfs een hbo- of wo-opleiding vereist.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie