Het tekenen van de intentieverklaring. Van links naar rechts, wethouder Ramon Pardo gemeente Alblasserdam, wethouder Jan Lock, gemeente Molenlanden, Roelie de Vries, secretaris LAG, wethouder Mark de Boer gemeente Gorinchem, wethouder Jan Nederveen, gemeente Hardinxveld-Giessendam (en voorzitter LAG), wethouder Jan Dirk van der Borg gemeente Papendrecht, wethouder Arno Janssen gemeente Papendrecht, wethouder Marten Japenga gemeente Alblasserdam. Wethouder Roelant Bijderwieden van de gemeente Sliedrecht kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft digitaal zijn intentieverklaring gestuurd.
Het tekenen van de intentieverklaring. Van links naar rechts, wethouder Ramon Pardo gemeente Alblasserdam, wethouder Jan Lock, gemeente Molenlanden, Roelie de Vries, secretaris LAG, wethouder Mark de Boer gemeente Gorinchem, wethouder Jan Nederveen, gemeente Hardinxveld-Giessendam (en voorzitter LAG), wethouder Jan Dirk van der Borg gemeente Papendrecht, wethouder Arno Janssen gemeente Papendrecht, wethouder Marten Japenga gemeente Alblasserdam. Wethouder Roelant Bijderwieden van de gemeente Sliedrecht kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft digitaal zijn intentieverklaring gestuurd. Gemeente Sliedrecht

Gemeenten en waterschap steunen Leader aanpak en willen met inwoners het platteland verder ontwikkelen

8 september 2023 om 06:52 Economie

SLIEDRECHT Gemeenten hebben donderdag 31 augustus tijdens het overleg over het vitaal buitengebied van de Alblasserwaard een intentieovereenkomst getekend voor het Leader-project 2023-2027. Leader is een stimuleringsregeling van de EU om het platteland op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economie te versterken. Alblasserwaard-Zuid is aangewezen als één van de Leadergebieden in provincie Zuid-Holland. Daarmee komt een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar en kunnen inwoners na openstelling passende projecten indienen en een Leaderbijdrage aanvragen.

Leader staat voor ’Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, oftewel de verbinding tussen acties om de plattelandseconomie te ontwikkelen. Het bijzondere aan Leader is dat het niet de overheid is die het voortouw neemt voor ontwikkelingen, maar de samenleving. Leader stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een idee tot plan. Wethouder Roelant Bijderwieden: ,,Ik roep iedereen in Sliedrecht op om met creatieve ideeën te komen. Samen maken we Sliedrecht nog kleurrijker, duurzamer, leefbaarder en mooier.

De betrokkenheid van de gemeenten bij initiatieven blijkt in de praktijk belangrijk. Vooral bij bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen of het bevorderen van de samenwerking. Daarom hebben de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden én het waterschap Rivierenland allemaal hun handtekening gezet onder de intentieverklaring.

De aanvragen worden beoordeeld door een groep inwoners uit de regio die benoemd zijn tot Lokale Aktie Groep (LAG). Deze groep bestaat uit inwoners uit verschillende disciplines, zoals ondernemers, mensen uit de agrarische sector en uit de publieke sector. Vorige maand zijn zij voor het eerst bijeengekomen om af te spreken hoe zij hun taak de komende jaren gaan uitvoeren. 

Voordat Leader officieel van start gaat moet de Provincie het plan voor de komende vier jaar goedkeuren. Daarna komt er een officiële openstelling voor initiatieven. Naar verwachting zal dit begin 2024 zijn. Verdere berichtgeving hierover volgt te zijner tijd.  

 De Lokale Actie Groep. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Maaike Beld (WSRL), Sjoerd Veerman (Alblasserwaarder), Margreet Hoeijenbos (sociale sector), Jasper Eijkelenboom (agrarische sector), Ad van Rees (agrarische sector), Cora de Groot (bedrijfsleven, Mourik). Voorste rij Hester Engelsman (provincie ZH), Jan Nederveen (wethouder Hardinxveld-Giessendam), Jannie Rietveld (sociale sector) en Roelie de Vries, gemeente Molenlanden.

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie