Handhavingsdag in Nationaal Park De Biesbosch succesvol

31 augustus 2018 om 10:27 lokaal

DORDRECHT Afgelopen zaterdag 25 augustus werd, in het op de grens van Zuid-Holland en Noord- Brabant liggende Nationaal Park De Biesbosch, een gezamenlijke handhavingsdag gehouden door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer. Er zijn controles uitgevoerd waarbij 8 x proces verbaal is aangezegd en 20 waarschuwingen zijn uitgedeeld. In 2018 zijn er tijdens handhavingsdagen in totaal 113 processen verbaal opgemaakt en 168 waarschuwingen gegeven.

Met verschillende auto's, vaartuigen, motoren en paarden, zijn integrale controles uitgevoerd in de 9.000 hectare grote Hollandse -, Dordtse - en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Dit zijn vaarsnelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Zich niet houden aan de parkregels veroorzaakt irritaties en schade en vragen daarom om toezicht en handhaving.

Bezoekers kregen van de handhavers voorlichting over de regelgeving, de recreatie-mogelijkheden en de natuurkwaliteit. Tijdens de middag en avond zijn bekeuringen uitgedeeld. Er is ook gekozen om niet te bekeuren maar te waarschuwen.

De deelnemende gebiedspartners waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Gemeente Werkendam, Gemeente Dordrecht, Samen sterk in Brabant, Sportvisserij ZW NL, de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord en Evides.

De positieve bevindingen van deze gezamenlijke handhavingsdag bevestigen weer de noodzaak van een structureel vervolg.

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie