Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Meer debat en begeleiding nodig in Kinderraad

lokaal

SLIEDRECHT De Kinderraad in Sliedrecht gaat dit seizoen zijn derde jaar in. De raad functioneert op zich goed, maar meer debat en meer begeleiding van de deelnemende kinderen is wenselijk, staat in een evaluatierapport.

[door André van der Vlerk]

De Kinderraad telde vorig jaar zestien leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Zij mochten meedenken over de opzet van een recreatief knooppunt, op de locatie van vv Sliedrecht, door de provincie Zuid-Holland. Daarover werd drie keer vergaderd. Doel is om de jongeren politieke invloed te geven en inzicht te verschaffen in de werking van de lokale democratie. Over het algemeen zijn deelnemers positief en vinden ze de Kinderraad in 2018-2019 voor herhaling vatbaar, maar er zijn diverse verbeterpunten.

Zo viel de keuze voor het knooppunt als vergaderitem niet bij iedereen in goede aarde. De provincie moet hiervoor nog een vergunning afgeven en om die reden vonden deelnemers vergaderingen hierover zonde van de tijd. Ook had men het idee bij de derde en laatste vergadering al uitgepraat te zijn – er zouden op dat moment bijvoorbeeld nog drie voorstellen moeten liggen waaruit de basisscholieren een keuze konden maken. Kinderen zouden zelf onderwerpen moeten kunnen aandragen en er zou over meer onderwerpen gesproken moeten worden, zodat de Kinderraad gevarieerder van opzet wordt. Verder moet er in het nieuwe seizoen beter op worden toegezien dat ook 'stille' scholieren gehoord worden; nu kregen jongeren met het hoogste woord de meeste spreektijd.


[DEBATTRAINING] De nieuwe Kinderraad wordt op 31 oktober geïnstalleerd. Op 16 januari vindt er een oordeelsvormende vergadering plaats. Een week hiervoor krijgen de piepjonge raadsleden een debattraining, één van de aanbevelingen in het rapport. Daarin hebben gemeente Sliedrecht en het lokale jongerenwerk ook afgesproken dat kinderen hun klas meer bij de plannen betrekken. Daarnaast wordt de opdracht dusdanig geformuleerd dat kinderen uiteenlopende plannen kunnen bedenken.

De besluitvormende raadsvergadering vindt plaats op 20 maart.

advertentie