Column Ad den Besten: 'We kunnen samen niet alles, maar wel veel'

27 december 2018 om 11:00 lokaal

'We kunnen samen niet alles. Maar wel veel.'

Deze woorden vormen een rode draad door de kerstboodschap 2018 van koning Willem Alexander. Hij haalde het voorbeeld aan van vijf dorpen in Groningen die hun krachten bundelden, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes.

En even eerder in de toespraak refereerde hij aan de basis van deze samenwerking toen 450 jaar geleden een klein groepje Nederlandse gewesten tegen de verdrukking in hun krachten bundelde en met succes hun eigen weg ging. Zoiets was nog nooit eerder vertoond.

Op dat moment zag ik het voor me. Anno 2019: het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Drechtsteden. Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld/Giessendam. Waar het ooit begon in de negentiger jaren van de vorige eeuw als een idealistische beweging van de burgemeesters Bandell en Korporaal wordt nu besloten om het samenwerkingsverband om te smeden tot een hecht verbond. Koninklijk ondersteund en aangemoedigd door de inspirerende woorden van de koning. Geen onderlinge concurrentie die verlammend werkt op de aantrekkingskracht van de regio. Geen uithollende democratie omdat geen bestuurder meer verantwoordelijkheid draagt, want "het is al beslist in Drechtsteden". Geen gefrustreerde gemeenteraad meer die steeds sterker het gevoel heeft alleen nog maar te gaan over dingen die er niet meer toe doen. Geen rapporten meer die in honderd kantjes beschrijven wat er momenteel gaande is: een verlammende angst om voortgaande stappen te zetten op de weg naar één gemeente.

Bestuurders in de Drechtsteden: heb het lef om over uw eigen schaduw heen te stappen. Neem het volle bewustzijn op u dat er gezamenlijk een gemeente ontstaat van 300.000 inwoners (vijfde stad van Nederland), waar geen NS meer omheen kan zonder ook een intercityverbinding tot stand te brengen, een stad waar onderwijs en opleidingen zichtbaar worden in hogescholen en academische instituten, een regio waar investeringsfondsen hun weg vinden en ondernemers een prima klimaat ervaren om hun bedrijven te laten bloeien. Met als gevolg dat Rijkswaterstaat nog meer dan tot nu toe de ontsluiting van het gebied filevrij kan maken.

Uitdagingen als de gevolgen van het klimaatakkoord en het aanwijzen van nieuwe woongebieden en industrieterreinen kunnen dan adequaat en vrij van onderlinge concurrentie tot stand komen met als gevolg dat ook in de verre toekomst dit gebied aantrekkelijk blijft voor de bestaande en de nieuwe inwoners. Een nieuwe koning Willem 2 wijst u de weg, maar dan nu voor de Drechtsteden.

Oud-Wethouder Ad den Besten, Sliedrecht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie