Chemours loopt voor op schema emissiereductie

8 februari 2019 om 10:52 lokaal Dossier Chemours

DORDRECHT Chemours heeft al in 2018 een verlaging van de emissie van GenX-stoffen bereikt waarmee het bedrijf binnen de limiet blijft die vanaf 1 januari 2019 geldt. Daarmee loopt het bedrijf tevens vooruit op het eigen schema van emissiereductie, dat moet leiden tot een afname van de emissies van GenX-stoffen naar lucht en water met ten minste 99% per eind 2020.

Waar de Provincie Zuid-Hollland de maximaal toegestane emissie van GenX-stoffen in 2013 nog op 6400 kilogram per jaar had vastgesteld, is de limiet in de afgelopen jaren met grote stappen verlaagd. Chemours is in die periode steeds ruim onder de vastgestelde limieten gebleven. Per 1 januari 2019 geldt voor Chemours een maximum van 140 kg per jaar, tot en met 2020. Door de investeringen die Chemours heeft gedaan in het testen en installeren van maatregelen die de emissies zo ver mogelijk omlaag moeten brengen, heeft Chemours in 2018 slechts 140 kg aan GenX-stoffen geëmitteerd. Daarmee is het eigen doel voor 2018 reductie met minimaal 90% ten opzichte van de uitstoot in 2017 ruimschoots gehaald.

Momenteel is Chemours aan het werk om de systemen voor het zuiveren van afvalwater permanent te maken en deze verder te perfectioneren. Daarnaast installeert het bedrijf drie testopstellingen met speciale luchtfilters voor het verlagen van de uitstoot van GenX-stoffen naar de lucht. Het testen met twee ervan is recent begonnen nadat de Provincie daarvoor vergunningen heeft verleend. Chemours werkt samen met de Provincie de details uit voor de vergunning van de derde testopstelling.

Marc Reijmers, Manager Gezondheid, Milieu, Veiligheid Kwaliteit: ,,We zijn erg tevreden met deze resultaten en met hoe snel we ze bereikt hebben. Hoewel het slechts één onderdeel van ons emissiereductieplan is, biedt het concreet bewijs van de vooruitgang die we boeken bij het realiseren van onze belofte om onze emissies te verminderen. Onze teams hebben hard gewerkt, waardoor deze prestatie eerder dan gepland is behaald. We zijn zeer gericht op het nakomen van onze verplichtingen, naar het milieu en als goede buur.”

Meer weten? Lees dan ons complete Chemours-dossier met al het nieuws en de achtergronden.

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie