Ryan en Mila uit groep 7 van obs Roald Dahl.
Ryan en Mila uit groep 7 van obs Roald Dahl. Petra Vogel

Basisscholen doen praktisch verkeersexamen

lokaal

SLIEDRECHT Donderdag 11 april namen diverse groepen van basisscholen uit Sliedrecht deel aan het praktische verkeersexamen. Dit bestond uit het fietsen van een vooraf geplande route, waarbij de kinderen blijk moesten geven van het juist hanteren van de verkeersregels en meer nog het zorgen voor de (eigen) veiligheid. Een week eerder al, hadden deze leerlingen het landelijke theoretische verkeersexamen afgelegd.


Er werd gestart vanaf de velden van korfbalvereniging Merwede. Hier werd elke fiets door mensen van de Fietsersbond voorafgaand gecontroleerd, op verschillende punten. Kleine mankementen en gebreken werden ter plekke verholpen en de banden werden zo nodig nog hard opgepompt. Met een tussenpauze van telkens één minuut vertrokken de leerlingen dan aan hun tocht door het dorp. De route was aangegeven met pijlen, maar nagenoeg iedereen had het rondje al een of meerdere keren geoefend.


De deelnemende scholen hadden voor hulpouders gezorgd, die de controleposten onderweg verzorgden. Deze mensen (waaronder ook andere familieleden) hielden in de gaten of de kinderen bijvoorbeeld goed over hun schouder keken, voordat zij hun hand uitstaken en de bocht omgingen. Alle leerlingen hadden een oranje hesje aan met een duidelijk nummer daarop zodat ze goed herkenbaar waren.


Aan het einde van de route waren de kinderen weer terug op de korfbalvelden. En kon er met elkaar teruggeblikt worden op een leuke en zeer leerzame tocht. Over niet al te lange tijd zullen de meeste leerlingen zelfstandig op hun fietsen naar het voortgezet onderwijs gaan.


Het praktisch verkeersexamen is een onderdeel van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Zij hebben als doelstelling Maak van de nul een punt om zodoende geen enkel verkeersslachtoffer meer te hebben. Ook Veilig Verkeer Nederland en School op Seef zijn bij het examen betrokken.


Op de foto de twee laatste deelnemers van de dag, te weten Ryan en Mila uit groep 7 van obs Roald Dahl. Ondanks dat zij geoefend hadden, vonden beiden het achteraf toch best spannend omdat ze het fietsen graag goed wilden doen. En dat deden ze ook, want ze waren allebei (net als hun hele klas) geslaagd.

advertentie
advertentie