Afbeelding
ANP Foto

Groei banen in Drechtsteden zet voort, wel in lager tempo

3 juni 2019 om 08:02 lokaal

SLIEDRECHT In de Drechtsteden neemt, in 2019 en 2020, het aantal banen met 2 duizend toe. Daarmee komt het totaal aantal banen in de Drechtsteden op 134.000. Er blijven banen bijkomen, maar het tempo ligt lager dan eerdere jaren. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV.

Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan. Bijna zeven op de tien personen die begin 2018 de WW uitstromen zijn uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering aan het werk. Ook het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkwamen neemt af en komt eind 2017 uit op 4,3%. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 4,6% en veel lager dan in de voorgaande drie jaren toen het tegen de 7% aan zat.

Zorg en welzijn, tevens de grootste sector in de Drechtsteden, is de sector met de grootste absolute banengroei, gemiddeld 500 per jaar. Door de vergrijzing komen er vooral banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. De ICT sector groeit percentueel het hardst met gemiddeld 4% per jaar. De bouw en groothandel, twee sectoren die een belangrijk aandeel hebben in de werkgelegenheid, ondervinden een lichte maar gestage groei.

Aan de andere kant zet de daling in de financiële dienstverlening zich voort. De sectoren industrie en vervoer & opslag sectoren groeien nog heel licht in 2019 maar deze groei wordt teniet gedaan door de daling in 2020.

In de uitzendsector groeit het aantal banen nog steeds, maar is lager dan voorheen. De banengroei bij de uitzendbranche loopt meestal terug als er een tijd van economische groei is geweest. Bedrijven nemen dan zelf weer personeel in (vaste) dienst. Ook reageert de uitzendbranche sterk op veranderingen in de economie. Daarnaast is het voor uitzendbureaus vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig om uitzendkrachten te vinden.

UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2019 daalt naar 3.300 en dat dit eind 2020 stabiliseert. Het aantal WW-uitkeringen zal daarmee 15% lager zijn dan eind 2018. De krapte op de arbeidsmarkt is terug te zien in de toenemende uitstroom naar werk vanuit de WW. Steeds meer mensen vinden een baan. In de eerste helft van 2018 waren bijna zeven op de tien personen uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering weer aan het werk. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020.

Naast de arbeidsmarktprognose publiceert UWV twee rapporten over uitstroom uit de WW. De eerste gaat over uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering. De andere over doorstroom naar de bijstand na beëindiging van een WW-uitkering.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie