Herstart ontwikkeling Watertorenterrein

lokaal

SLIEDRECHT De ontwikkeling van het Watertorenterrein aan de Rivierdijk in Sliedrecht wordt opnieuw opgestart. De gemeente Sliedrecht en de ontwikkelaar van het terrein, Watertoren NV, hebben afgesproken dat de ontwikkelaar na de zomer start met een participatieproces om te komen tot een nieuwe invulling van het braakliggende terrein.

Al sinds 2001 is vastgelegd dat er rondom de watertoren woningbouw gaat komen. Na jaren van stilstand wordt het planproces weer opgepakt. Ter voorbereiding op het participatieproces, dat de ontwikkelaar na de zomer zal starten, worden kennismakingsgesprekken met aanwonenden georganiseerd. Zij worden hierover per brief geïnformeerd.

advertentie
advertentie