Afbeelding
Archief BDUmedia

Zorgen over De Lockhorst

lokaal

Zorgen over De Lockhorst

SLIEDRECHT De SGP-ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de technische staat van Bronbad de Lockhorst en de gevolgen voor de bezoekersaantallen. Volgens de fractie is de aangekondigde kwaliteitsslag nog niet gemaakt.

De fractie stelt vast dat het bubbelbad al een tijd buiten gebruik is door een technische storing en dat andere faciliteiten met obstakels en wit-rode kettingen worden afgeschermd. Ondanks de investeringen die de gemeente heeft gedaan, aldus de SGP-CU. ,,Dit maakt een vervallen en niet-publieksvriendelijke indruk." Fractievoorzitter Nico de Jager vraagt hierover opheldering aan het college. Hij wil weten welke faciliteiten nu niet gebruikt worden, of bekend is wanneer ze gerepareerd worden en wat de eventuele extra kosten voor de gemeente Sliedrecht zijn. Ook wil hij weten wat de stand van zaken met betrekking tot achterstallig onderhoud en eventueel gevaar voor de veiligheid. Dat geldt ook voor het geplande onderhoud in de jaren 2016, 2017 en 2018.

Daarnaast ziet De Jager graag een overzicht van de bezoekersaantallen van de laatste tien jaar en de ontwikkeling van de prijs van de toegangskaartjes van de vijf best verkochte kaartjes.

Ook vraagt de fractievoorzitter zich af of het mogelijk is om de verhoging van de prijzen teruggedraaid kan worden en zo ja, welke gevolgen dit heeft. De Jager wil hij ook weten wat de ideeën van exploitant Optisport zijn om de aantrekkelijkheid van het zwembad te verhogen en of Optisport constructief meedenkt om de storingen te verhelpen.

Tot slot vraagt hij of in de overeenkomst tussen de gemeente en Optisport duidelijk staat welke investeringen voor rekening van Sliedrecht dan wel voor rekening van Optisport komen.

advertentie
advertentie