Wethouder Peter Heijkoop met de deelnemers en hun docenten.
Wethouder Peter Heijkoop met de deelnemers en hun docenten. Kjell Betlem

Schakeltraject laat statushouders sneller doorstomen naar beroepsonderwijs

14 juli 2019 om 20:42 lokaal

REGIO Afgelopen week heeft wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht 29 statushouders het certificaat uitgereikt voor hun deelname aan het Schakeltraject, een intensief programma waarmee zij alle vaardigheden opdoen om versneld door te stromen naar het regulier beroepsonderwijs. De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij het Da Vinci College in Dordrecht.

Peter Heijkoop vindt het belangrijk dat kwetsbare groepen in de bijstand extra hulp krijgen om mee te doen: ,,Statushouders hebben vaak moeite met het vinden van hun weg in de samenleving. Het Schakeltraject geeft hen perspectief en helpt hen snel te integreren."

Het Schakeltraject duurt 19 weken. Deelnemers volgen een intensief onderwijsprogramma dat niet alleen bestaat uit rekenen en taalvaardigheid, ook doen zij digitale vaardigheden op en leren zij onder meer hoe zij een goede sollicitatiebrief schrijven en cv opstellen. Deelnemers komen hiervoor naar het Da Vinci College, krijgen huiswerk en moeten slagen voor een aantal toetsen. Na succesvolle deelname starten de deelnemers met een mbo-opleiding.

Meeste deelnemers stromen door In 2017 startte de eerste groep statushouders aan het schakeltraject. Aan de in totaal negen groepen hebben 100 statushouders deelgenomen. 67 van hen zijn inmiddels doorgestroomd naar het mbo. Van de 29 statushouders die vandaag hun certificaat ontvingen, starten 22 na de zomervakantie met hun opleiding. De 7 andere statushouders volgen een ander traject naar werk.

Statushouders krijgen extra hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden om zo snel mogelijk aan werk te komen. Een betaalde baan is net als het spreken van de Nederlandse taal belangrijk om een zelfstandig leven op te bouwen in de Drechtsteden. Het Schakeltraject bereidt deelnemers voor op een beroepsgerichte opleiding zodat zij straks meer kans op een betaalde baan hebben. Het traject is een nauwe samenwerking tussen het Da Vinci College en de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie