Openbaarvervoerconcessie DAV definitief naar Qbuzz

22 februari 2018 om 08:50 lokaal

GORINCHEM Qbuzz gaat vanaf eind 2018 voor minimaal acht jaar het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) en het treinvervoer op de Merwedelingelijn verzorgen. Op 21 februari is de concessie door de provincie Zuid-Holland definitief gegund.

Met de nieuwe concessie wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het openbaar vervoeraanbod. De regio krijgt een stevig netwerk van snel en frequent hoogwaardig openbaar vervoer (zowel bus als trein), aangevuld met een fijnmazig openbaar vervoernetwerk. Daardoor wordt stedelijk en landelijk gebied goed bediend. Het netwerk wordt gecomplementeerd met uitgebreide ketenvoorzieningen.

DUURZAAMHEID Qbuzz zet ook flink in op duurzaamheid: het stedelijk vervoer van Drechtsteden gaat volledig met een vloot van elektrische bussen worden uitgevoerd. Gedeputeerde Floor Vermeulen: ,,Zowel de provincie als de betrokken gemeenten zijn bijzonder verheugd met dit mooie aanbestedingsresultaat. We hebben veel energie gestoken in een goede uitvraag aan de markt. Qbuzz heeft uitstekend invulling gegeven aan onze wensen. Door als overheden gezamenlijk op te trekken en ruimte te geven aan de markt realiseren we met elkaar een uitstekend openbaar vervoer aanbod dat past bij deze tijd."

DEELAUTO'S De concessie DAV wordt een echte mobiliteitsconcessie. Qbuzz biedt naast het bus- en treinvervoer een breed scala van ketenmobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen en deelauto's. Dit soort diensten worden straks met een app ondersteund. Het reeds bestaande kleinschalige vervoerconcept e-wheels wordt stapsgewijs uitgebreid van enkele wijken in Dordrecht naar de rest van Drechtsteden. Ook zet Qbuzz in op een nauwe samenwerking met de regiecentrale Stroomlijn om zo tot optimale afstemming met het doelgroepenvervoer te komen.

Met een slimme mix van R-netlijnen en snelbusverbindingen die vaker en sneller rijden wordt Rotterdam vanuit de Drechtsteden beter bereikbaar. Papendrecht krijgt een rechtstreekse busverbinding naar Utrecht. Het stedelijk vervoer in Drechtsteden wordt straks geheel uitgevoerd met stille en schone elektrische bussen.

COMFORT De inwoners van Gorinchem en de Alblasserwaard gaan er in de nieuwe concessie een stuk op vooruit. Door de inzet van semi-touringcarbussen op de verbindingen naar Utrecht neemt het comfort flink toe. Bovendien hebben de nieuwe bussen een hogere maximumsnelheid van 100 km/u (nu 80 km/u) wat leidt tot een snellere reis. Nieuw is ook een rechtstreekse hoogwaardige snelbusverbinding vanuit de Alblasserwaard naar Rotterdam. Qbuzz handhaaft de lijngebonden ontsluiting voor kernen op de Lekdijk en de lijnen van en naar de kleine kernen in de Alblasserwaard zoals Bleskensgraaf, Ottoland en Noordeloos. In Gorinchem behoudt Lingewijk de verbinding met het station. In de nieuwe concessie worden de treinen onderdeel van R-net. Qbuzz neemt de huidige treinen over en geeft ze in 2019 een flinke opknapbeurt. Alle treinen krijgen, naast de R-net huisstijl, nieuwe comfortabele stoelen, snel wifi én usbaansluitingen.

Het openbaar vervoer in Vijfheerenlanden is door de provincie als een separaat onderdeel aanbesteed, met als uitgangspunt behoud van het huidige kwaliteitsniveau. Dit met het oog op de mogelijke bestuurlijke herindeling waarbij Leerdam en Zederik deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht in de fusiegemeente Vijfheerenlanden. Als deze herindeling doorgang vindt, kan de financiering en het opdrachtgeverschap van het openbaar vervoer aan de provincie Utrecht worden overgedragen.

De concessie is voor een periode van acht jaar uitgeschreven, met twee keer een optie tot verlenging van eerst twee en vervolgens nog eens vijf jaar. Voor de concessie DAV stelt de provincie jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar van ruim 23 miljoen euro.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie