Afbeelding
Archief

D66: 'Drastisch meer laadpalen nodig'

25 april 2018 om 18:23 lokaal

SLIEDRECHT De herziening van parkeernormen heeft de discussie aangewakkerd om in heel Sliedrecht meer elektrische oplaadpunten neer te zetten.

door André van der Vlerk

Vooral D66 hamerde er bij wethouder Aldrik Dijkstra (SGP/CU) van openbare ruimte op om bij het aanleggen van parkeervoorzieningen hiermee ruimschoots rekening te houden.

Fractievoorzitter René de Munck van deze partij rekende voor dat er in Sliedrecht liefst twee oplaadpalen per straat zouden moeten zijn. Het dorp beschikt nu nog over slechts 23 laadpalen. De verwachting van de overheid is bovendien dat in 2025 85 procent van het wagenpark hybride is. ,,Dan zouden er in Sliedrecht meer dan 10.000 auto's rijden die elke dag opgeladen moeten worden", aldus De Munck dinsdagavond tijdens de Sliedrechtse raadsvergadering.

Het raadslid deed zijn betoog tijdens een discussie om de parkeernormen in Sliedrecht aan te passen naar de veranderde eisen van de aangepaste Woningwet. Hij voorziet in het dorp grote problemen als de gemeente achterblijft bij de aanleg van elektrische oplaadpunten. Behalve de huidige 23 exemplaren zijn er nog slechts vijf op komst. Veel te weinig gezien de toename van het aantal elektrische en hybride auto's, maar ook omdat een eenmaal opgeladen auto weer op een reguliere parkeerplek moet worden neergezet. ,,Een laadplek is een extra parkeerplek." Ook SGP/ChristenUnie wilde weten hoe het met plannen voor elektrische oplaadvoorzieningen gesteld is.

PvdA-fractieleider Anton van Rees bracht hier tegenin dat veel inwoners beschikken over oplaadvoorzieningen, maar De Munck antwoordde dat dit in veel gevallen tot ongewenste situaties leidt. ,,Snoeren die over voetpaden lopen en onder de voordeur zitten geklemd."

Wethouder Dijkstra erkende het probleem, maar vindt de huidige herziening van de Parkeernota niet het moment om daarover toezeggingen te doen. De oproep om meer oplaadpalen te plaatsen hoort eerder thuis in de duurzaamheidparagraaf van de gemeente, zei hij, vooral in het onderdeel over duurzame energieopwekking en -distributie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie