Coalitieakkoord rond: supermarkten open op christelijke feestdagen

lokaal

SLIEDRECHTi 2018 - Het coalitieakkoord is rond. Op 19 juni 2018 wordt het besproken in de raad. Dan zal formateur Nico de Jager het akkoord ook officieel aanbieden aan de voorzitter van de raad, burgemeester Bram van Hemmen.

 

Nico de Jager is erg tevreden over het resultaat: ,, Er ligt nu een document waar we de komende vier jaar het verschil mee kunnen maken. De ploeg die ermee aan de slag gaat, heeft er veel zin in. De formateur heeft de samenwerking in de ploeg onderhandelaars de afgelopen weken tot bloei zien komen."

 

[KWALITEIT TOEVOEGEN] De inleiding van het akkoord heeft als titel Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn. Volgens Nico de Jager was dat het vertrekpunt. ,,Er is in Sliedrecht al veel bereikt. Daar mogen we trots op zijn. Insteek in onze besprekingen was dat we op een aantal gebieden kwaliteit gaan toevoegen. Daarop ligt nu een mooie tekst."

 

[OPVALLENDE PUNTEN] In het akkoord is een aantal zaken geregeld. Er zal bijvoorbeeld worden geïnvesteerd op onderzoek naar woonbehoeften zodat duidelijker wordt hoe Sliedrecht zich de komende jaren moet ontwikkelen. Verder zegt het akkoord dat er wordt gekeken naar meer en gevarieerder groen in het dorp. Zo wordt gestreefd naar 10% meer bomen. Ook wordt geregeld dat op christelijke feestdagen die niet op een zondag vallen, de grote supermarkten 's middags open kunnen. Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn daarnaast belangrijke thema's.

 

[STIJL VAN WERKEN] De coalitie zegt in het akkoord dat er anders gaat worden gewerkt. De gemeente wil meer gebruik maken van kennis in de samenleving. Vragen van burgers worden positief benaderd, er wordt gekeken naar mogelijkheden.

Op 19 juni bespreekt de raad het akkoord en wordt het nieuwe college beëdigd.

advertentie