De oude situatie in de Staatsliedenbuurt
De oude situatie in de Staatsliedenbuurt PRO Sliedrecht

Snelle actie van PRO Sliedrecht zorgt voor verbetering in Staatsliedenbuurt

lokaal Deel je nieuws


Op 12 mei bracht een deel van de fractie van PRO Sliedrecht, op verzoek van enkele bewoners, een bezoek aan de Staatsliedenbuurt. Deze wijk wordt momenteel gerenoveerd. Een deel van de woningen staat hierdoor leeg, een ander deel wordt tijdelijk verhuurd en weer een ander deel van de huizen blijft staan, waardoor de achterblijvende bewoners veel overlast ervoeren. Onze raadsleden spraken daar meerdere mensen en troffen zorgwekkende situaties aan. Vooral het onderhoud van de leegstaande huizen en bijbehorende tuinen in de wijk, de overlast van vuilnis in tuinen en op straat en de dichtgegroeide brandgangen waren een punt van frustratie voor de bewoners van de wijk.
Voor een politieke partij is men ook bij dit soort situaties afhankelijk van derden, het is dus altijd even afwachten wat een raadslid in zo’n geval voor elkaar kan krijgen. Gelukkig kon in dit geval de overlast aangepakt worden. Dankzij kritische vragen vanuit PRO Sliedrecht en snel en adequaat handelen van zowel het college als Tablis Wonen, zagen de bewoners van de Staatsliedenbuurt al snel een positieve ontwikkeling in hun wijk.
Daarnaast zijn de bewoners, middels een schriftelijk verslag, duidelijk geïnformeerd over waar zij voortaan terecht kunnen met vragen en problemen en werden zij er ook op gewezen dat een deel van de overlast (zoals hondenpoep en vuilnis op straat) eigen verantwoordelijkheid is.
Er komt op social media vaak kritiek op het handelen van de politiek of de gemeente. En zoals overal gaat er wel eens iets mis, en dat daar dan wat gezegd wordt is helemaal terecht. Aan de andere kant is het ook fijn als de goed lopende zaken en inzet gezien en gehoord worden.
Politieke partijen en hun raadsleden zijn deels afhankelijk van meldingen vanuit hun achterban. Zij kunnen zelf namelijk niet overal in het dorp tegelijk zijn. Doordat PRO Sliedrecht regelmatig op straat te vinden is en de raadsleden laagdrempelig toegankelijk zijn voor hun dorpsgenoten, kunnen zij makkelijk aangesproken worden als mensen ergens tegenaan lopen. In dit geval heeft dat tot resultaat gehad dat er op korte termijn gehandeld kon worden, waardoor de dorpsgenoten snel geholpen werden. Een beter dorp willen we namelijk allemaal!
Heeft u een probleem? Schroom dan niet om één van onze raadsleden direct aan te spreken. We bijten niet en als we iets voor u kunnen betekenen, doen we dat heel graag!
 

advertentie