Voorlichtingsteam in actie
Voorlichtingsteam in actie Campagneteam Week van de Donorregister

Week van het Donorregister roept Zuid-Hollanders op hun keuze voor de nieuwe donorwet in te vullen

Maatschappelijk Deel je nieuws

1.323.521 Zuid-Hollanders hebben hun keuze ingevuld op donorregister.nl

 

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg. Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlanders hun keuze in te vullen in het Donorregister. De week staat in het teken van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Begin deze maand hadden 1.323.521 Zuid-Hollanders vanaf 12 jaar hun keuze vastgelegd. Van hen geven 695.673 Zuid-Hollanders toestemming voor orgaandonatie. 490.517 Zuid-Hollanders geven geen toestemming voor orgaandonatie. Het aantal mensen dat de keuze overlaat aan familie of een ander vormt met 137.331 registraties de kleinste groep. Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44%) van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Om de Nederlanders die nog niet in het Donorregister staan te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams vanaf de Week van het Donorregister tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Daarnaast vinden er in zo’n 70 ziekenhuizen activiteiten plaats en is de campagne zichtbaar op radio, TV, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens. De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Het nieuwe Donorregister’ van het ministerie van VWS.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Vrouwen hebben hun keuze vaker ingevuld in het Donorregister dan mannen (45% tegenover 39%)*. Van de vrouwen en mannen die hun keuze hebben ingevuld is de verdeling als volgt:
- Toestemming voor orgaandonatie: vrouwen 60%, mannen 57%
- Geen toestemming voor orgaandonatie: vrouwen 29%, mannen 31%
- Familie of andere aangewezen persoon beslist over orgaandonatie: vrouwen 11%, mannen 12%

Op provinciaal niveau** zijn kleine verschillen wat betreft de ingevulde keuzes van Nederlanders. 

advertentie