Joke van Bakel
Joke van Bakel Richard van Hoek

De Kaai helpt verenigingen met donatie

Maatschappelijk

SLIEDRECHT Stichting De Kaai heeft deze week een groot aantal giften bekend gemaakt. Zo kregen 73 instellingen en verenigingen een toelage van 750 euro om het leed van de door de coronacrisis misgelopen inkomsten te verzachten. De klapper ging naar het Sliedrechts Museum, het museum krijgt 10.000 euro om te besteden aan mechanische ventilatie. In totaal gaf stichting De Kaai een kleine 70.000 euro weg.

Voorzitter van stichting De Kaai is Joke van Bakel - Middelweerd. Zij vertelt: ,,Door de coronacrisis hebben veel organisaties en verenigingen het zwaar. Besturen kunnen nauwelijks bij elkaar komen, veel verenigingen hebben nauwelijks kantine-inkomsten. We hebben daarom besloten om iedereen die ooit een beroep op ons deed een bedrag te schenken. Stichting De Kaai draagt hen een warm hart toe en we zijn in de mogelijkheid om dit te doen. We hebben besloten 73 partijen een bedrag van 750 euro te schenken.” Onder andere de bibliotheek, Biesbosch Park, Hart Recreatie Sport, Hockeyclub Souburgh (uit Alblasserdam), Jeu de Boules De Schalm, Pand 33, Stg Comité 4 en 5 mei, Trimclub ABC, Voedselbank Sliedrecht en Voetbalvereniging Sliedrecht werden verrast met een gift. Behalve de 10.000 euro voor het Sliedrechts Museum kreeg ook tennisvereniging SLTC een bedrag van 6.000 euro als bijdrage aan het realiseren van LED-verlichting.

Het stichtingsbestuur heeft vooral voelhorens in de gemeenschap, om de noodzaak van een donatie te beoordelen.

Van Bakel is sinds 2015 voorzitter van stichting De Kaai. ,,Ik loop al jaren mee in het dorp en heb al in diverse besturen gezeten. Ik vind het leuk om eens in het bestuur van een stichting te zitten waar ik geld mag uitdelen. Het stichtingsbestuur heeft vooral voelhorens in de gemeenschap, om de noodzaak van een donatie te beoordelen. Het beleggen is uitbesteed, het bestuur bepaalt de beleggingshorizon.” Stichting De Kaai is ooit ontstaan uit de verkoop van Centrale Antenne Inrichting (CAI). Na de verkoop werd het stichting De Kaai en werd het een goede doelen stichting zodat het geld niet helemaal verdampte. We delen nu de opbrengst uit de rente van het kapitaal uit. Want hoewel we midden in een crisis zitten, beleggingen gaan nog steeds goed. Ik ben blij dat we dit kunnen doen.”

Ondanks dat de stichting financieel gezond is, heeft ook het bestuur wel wat last van de coronacrisis. ,,Een keer hebben we de vergadering uitgesteld, inmiddels vergaderen we op afstand in De Lockhorst. We behandelen per vergadering (het bestuur vergadert vier keer per jaar) 50 aanvragen, maar die worden niet allemaal gehonoreerd. We kijken vaak naar het belang van een gift. Zo hebben we pas gedoneerd aan zonnepanelen voor sporthal De Basis. Daar hebben veel mensen lol van en dat vinden we belangrijk. Volgend jaar bestaat de stichting 25 jaar en willen we graag een diner houden in De Lockhorst voor bestuursleden van de verenigingen aan wie we doneren. Het is de kans om elkaar allemaal weer eens te zien. Dat is waardevol.”

door Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie