Mark Jongeneel
Mark Jongeneel privé

Slydregt.NU “strijdt voor de zondagsvrijheid voor iedere Sliedrechter”

Maatschappelijk

SLIEDRECHT Op 19 september werd de Sing-In gehouden op het Doctor Langeveldplein. Naar aanleiding van deze openluchtkerkdienst heeft Mark Jongeneel, fractievoorzitter van Slydregt.NU vragen gesteld aan het college van B&W. Mark Jongeneel strijdt voor de zondagsvrijheid voor iedere Sliedrechter.

door Lex van Steenis

Jongeneel vroeg onder andere aan het college van B&W in welke mate de afgegeven vergunning verschilt van de door Slydregt.NU aangevraagde vergunning voor een BBQ op 5 mei 2019. Het college gaf de volgende reactie: ,,Een barbecue zoals aangevraagd is een evenement. Samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen zijn geen evenement. Dit is vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening.” 

MET TWEE MATEN METEN Ook vroeg Jongeneel aan het college of hier niet de schijn wordt gewekt dat er met twee maten wordt gemeten. Het college antwoordde: ,,Nee, er is sprake van twee verschillende soorten activiteiten. Op grond van artikel 3 van de Wet openbare manifestaties zijn samenkomsten om geloof te belijden vergunningsvrij. Op basis van artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019 is het toegestaan om na schriftelijke kennisgeving op een openbare plaats een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging te houden.”

Aan het woord is de fractievoorzitter van Slydregt.NU, Mark Jongeneel: ,,Slydregt.NU heeft het antwoord van het college van B&W op onze vragen als zeer teleurstellend ervaren. Een Sing-In wordt gelijkgesteld aan een kerkdienst en daardoor mag dit evenement doorgang vinden. Wij hebben hier niets op tegen. Wat ons in het verkeerde keelgat schiet, is dat de seculiere Sliedrechter niks mag.”

CORONAREGELS Jongeneel vroeg ook aan het college of er tijdens de Sing-In controle is uitgevoerd op het naleven van de coronaregels, zoals de 1,5 meter afstand. Volgens Jongeneel is er op foto’s in de media duidelijk te zien dat de 1,5 meter niet nageleefd werd. Het college van B&W antwoordde: ,,Zoals gezegd, zijn op samenkomsten als deze de coronamaatregelen niet van toepassing. Controle en handhaving op de algemene voorschriften in het kader van de openbare orde en veiligheid zijn niet van toepassing geweest.” 

ZONDAGSBESTEDING De fractievoorzitter van Slydregt.NU vervolgt: ,,In 2019 mocht er op zondag geen Bevrijdingsdag worden gevierd in Sliedrecht. Dat vind ik nog steeds een grote aanfluiting. De vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergadering en de vrijheid van meningsuiting staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom vinden wij ook dat iedere Sliedrechter zelf zijn zondagsbesteding moet kunnen invullen zonder belemmeringen die worden opgelegd door de politiek. Als mensen naar de kerk, de voetbal of de kroeg willen gaan dan moet dat kunnen.”

,,Ondernemers moeten de vrijheid krijgen om te kunnen ondernemen. Leven en laten leven dus. In de praktijk zal dit betekenen dat een enkele winkel zijn deuren opent en dat de supermarkten op zondagmiddag zullen opengaan. Sliedrecht moet van het idee af dat de enige vorm van zondagsrust de kerkgang is. Slydregt.NU strijdt daarom voor de zondagsvrijheid voor iedere Sliedrechter.”

advertentie
advertentie