Afbeelding
Politie

Gebiedsgebonden politiezorg kampt met onderbezetting

Maatschappelijk

SLIEDRECHT De politie heeft al langere tijd te maken met een beperkte capaciteit. Dit komt vooral tot uiting in de gebiedsgebonden politiezorg (GGP) waar sprake is van een forse onderbezetting. Daardoor kunnen er in principe in de periode van 2 mei tot en met 15 september 2022 geen nieuwe evenementen aan de kalender worden toegevoegd die politiecapaciteit vragen, aldus het college van B&W.

door Lex van Steenis 

Het college van B&W vertelt in een college informatiebrief dat de onderbezetting voor beperkingen zorgt op evenementen gedurende de aankomende zomer. ,,Ondanks een voorzichtig herstel is de druk nog steeds onverminderd groot. Voor 2022 zijn in het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) dan ook wederom afspraken gemaakt over de vermindering van de inzet met twintig procent bij evenementen en voetbalwedstrijden. Wijkagenten worden maximaal twintig procent van de tijd ingezet voor de noodhulp. Tot slot is besproken dat, na vaststelling van de evenementenkalender, er in principe in de periode van 2 mei tot en met 15 september 2022 geen nieuwe evenementen aan de kalender kunnen worden toegevoegd die politiecapaciteit vragen.”

REACTIE POLITIE Esther Vonk, woordvoerder van de politie eenheid Rotterdam, vertelt de oorzaak en gevolgen van de onderbezetting. ,,Een grote oorzaak is dat er veel collega’s uitstromen in verband met hun pensionering. Hetzelfde werk moet worden gedaan, met minder collega’s dan we zouden willen. Dat betekent dat de (werk)druk op collega’s toe kan nemen. Zo worden diensten overgenomen door collega’s van andere politieonderdelen en wordt er een beroep gedaan op politievrijwilligers en oud-collega’s. Medewerkers die dat willen, kunnen overuren laten uitbetalen, in plaats van ze op te nemen. Deze maatregelen kunnen uiteraard maar beperkt verlichting brengen. De komende jaren leiden we - landelijk - elk jaar zo’n drieduizend nieuwe politiemensen op om de pensioengolf het hoofd te bieden en tegelijk de politieorganisatie op onderdelen uit te breiden.”

WAARDERING Het college vervolgt: ,,Pas na 2023 zal er meer ruimte in de bezetting ontstaan, waarbij de druk tot 2024 hoog blijft. Ondanks de hoge druk zijn onze vijf wijkagenten samen met hun collega’s van het Basisteam Drechtsteden-Buiten in staat de veiligheid en dienstverlening in Sliedrecht te waarborgen. Daarvoor hebben wij grote waardering.”

advertentie