Plek AZC, Kweldamweg Zwijnskade
Plek AZC, Kweldamweg Zwijnskade Richard van Hoek Fotografie

Vragen over locatie opvang asielzoekers in Hardinxveldse gemeenteraad

3 oktober 2023 om 09:45 Maatschappelijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM Het initiatief van buurgemeente Sliedrecht om asielzoekers op te vangen heeft geleid tot vragen in de raad van Hardinxveld-Giessendam.

door Wim Timmermans

Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Sliedrecht over de mogelijke opvang van asielzoekers heeft ook het college een persbericht uitgebracht. Henri van Bennekom (SGP) had daar vragen over. Hij wees er op dat de locatie die nu in beeld is, het gebied Kweldamweg, grenst aan Hardinxveld-Giessendam. ,,Zijn er nog andere locaties aan de orde, gaat het om 100 of 250 asielzoekers, hoe lang blijft een eventueel centrum open en hoe gaat u de raad hierin meenemen?”

Andere locaties

Burgemeester Dirk Heijkoop kon niet alle vragen beantwoorden: ,,Wij zijn in gesprek, maar de gemeente Sliedrecht gaat er over.” Het college heeft wel de vraag voorgelegd of er ook andere locaties in beeld zijn. Heijkoop interpreteert uit de reactie van Sliedrecht dat men open staat voor andere locaties; wel zal in oktober een definitief besluit worden genomen. Over aantallen en periode kon Heijkoop geen uitsluitsel geven: ,,Daar gaat Sliedrecht over.”

Eerste inschatting

Dick Fijnekam (T@B) vroeg het college alles op alles te zetten om in gesprek te blijven met Sliedrecht. Fijnekam: ,,welke kans van slagen hebben alternatieven nog? En als het gebeurt, hoe gaan wij er dan mee om?”

Heijkoop gaat er vanuit de Sliedrecht met haar buurgemeenten in gesprek is maar ,,nogmaals, de bal ligt bij Sliedrecht.” Het college heeft wel een eerste inschatting gemaakt over de veiligheids- en maatschappelijke gevolgen van een eventueel besluit om het centrum te vestigen. Daar maakte Wim IJzerman zich juist zorgen over: ,,In uw reactie aan Sliedrecht wijst u er op dat we hier ‘veilig en fijn’ wonen. Dat zou stigmatiserend kunnen zijn.” Dat bestreed Heijkoop: ,,Het staat overal; in ons coalitieakkoord, in de begroting. Wij staan voor een fijne en veilige leefomgeving.” Hij wees er op dat de beoogde locatie dichtbij Hardinxveldse sport- en openbaar vervoer-voorzieningen ligt. En bij enkele bouwlocaties.

Betrokkenheid raad

Heijkoop verwacht dat in eerste instantie het bestuur van Sliedrecht ,,in een bepaalde mate van vertrouwelijkheid” het onderwerp bespreekt. Hardinxveld-Giessendam zal wat later worden geïnformeerd. Maar het college zal de raad zo snel en goed mogelijk blijven bijpraten. Dat was en is de lijn van het college. Heijkoop: ,,Toen de informatie in Sliedrecht op een bepaald moment is gelekt, want zoveel is wel duidelijk, hebben wij onze raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.”

Hij stelde voor om in het presidium, dat is een commissie waar alle fractievoorzitters in zitten, te bespreken hoe in de gemeenteraad het gesprek zal gaan worden gevoerd.

Marjanne Dijkstra

advertentie
advertentie