Boerderiwinkel op het platteland
Boerderiwinkel op het platteland Aangeleverd

LEADER subsidie voor plattelandsontwikkeling in Alblasserwaard

1 december 2023 om 16:58 Maatschappelijk

REGIO Regio Alblasserwaard kan komende jaren aanspraak maken op 2,2 miljoen euro subsidie om te investeren in de ontwikkeling van de natuur, economie en leefbaarheid in het gebied. De provincie heeft het LEADER-programma onlangs goedgekeurd. Het verzamelen van vernieuwende projecten is de eerste stap. Bijzonder hierbij is dat betrokkenen uit de lokale gemeenschap zelf de meest kansrijke project-ideeën kiezen. Vanaf begin 2024 komt de subsidie beschikbaar.

De regio’s, oftewel LEADER-gebieden, hebben hiervoor op uitnodiging van de provincie een lokale ontwikkelingstrategie ingediend voor de periode 2023-2027. ,,Het gebied rond Alblasserwaard, Molenlanden en Gorinchem kent soortgelijke uitdagingen, zoals een leefbaar platteland en droge voeten in het buitengebied”, vertelt Sjoerd Veerman, voorzitter van de voorbereidingsgroep. ,,We zijn daarom blij dat we samen oplossingen kunnen zoeken die bijdragen aan vernieuwing.”

VINDINGRIJK

Voor gedeputeerde Landbouw Frank Rijkaart is deze subsidie een voorbeeld van hoe je de opgaven voor het landelijk gebied in samenhang én samen aanpakt. ,,Of het gaat om natuur, water, stikstof of een gezond klimaat; alles komt samen in een vitaal platteland, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken, landbouw te bedrijven en te recreëren. Ik roep inwoners en ondernemers van harte op om vindingrijke en vernieuwende ideeën en projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland, in te dienen. Dit is een mooie kans om zelf invulling te geven aan je eigen woon-en werkomgeving.” Vanaf begin 2024 komt de subsidie beschikbaar via een openstelling per gebied.

SPELREGELS

Het uitgangspunt van LEADER is dat inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties samenwerken om hun eigen plattelandsregio aantrekkelijker en economisch sterker te maken. Een lokaal gevormde groep met betrokkenen zorgt voor de bekendheid van de subsidie in het gebied en bepaalt welke initiatieven voor subsidie in aanmerking komen. Dit gebeurt volgens duidelijke, van tevoren afgesproken spelregels. Veerman: ,,Innoveren is noodzakelijk om je als gebied aan te kunnen passen aan de veranderende omgeving. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar projecten die bijdragen aan klimaatvriendelijke en waterbestendige landbouw. Ook een inclusieve arbeidsmarkt is daarbij voor ons een belangrijk aandachtspunt.”

LEADER

De subsidie voor ontwikkeling van het platteland is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en valt onder het programma LEADER. Dat staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Al twintig jaar worden hiermee in de provincie Zuid-Holland plattelandsprojecten mogelijk gemaakt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris van de gebiedsgroep Alblasserwaard, Roelie de Vries op 06 3175 2551. Mailen kan ook via: leader@jouwgemeente.nl

Hannie Visser-Kieboom

advertentie
advertentie