Theo de Groot
Theo de Groot privé

Theo de Groot: van sportinstructeur tot boekenschrijver

21 december 2021 om 22:47 Mensen

SLIEDRECHT Theo de Groot uit Sliedrecht schreef de boeken ‘Onderwijs in bewegen op de basisschool’ en ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’. De boeken zijn geschreven voor vakspecialisten. Hij wil met zijn boeken bestaande en nieuwe kennis en inzichten over bewegingsonderwijs toegankelijk maken voor beweegprofessionals. 

door Lex van Steenis

Na de middelbare school ging Theo naar de sportacademie. Theo: ,,De sportacademie is een opleiding waaraan ik nog steeds met heel veel plezier terugdenk en die mijn denken en handelen sterk hebben gevormd. Na de sportacademie wilde ik door. Ik had het gevoel nog meer te willen weten, omdat er nog zoveel te ontdekken viel. Gedwongen door het vaderland werd ik sportinstructeur in het leger en was ik daarna in de gelukkige omstandigheid om een studie psychologie te combineren met bewegingswetenschappen. Daar leerde ik nadenken over onze lichamelijke verschijningswijze. In dit al redelijk grijze verleden heb ik mij verder verdiept in de motivatie en emotie waarom mensen doen wat ze doen, vooral in situaties waarin mensen in beweging zijn.”

BEWEEGREDENEN Theo vertelt zijn beweegredenen achter het schrijven van de boeken. ,,Ik wil bestaande en nieuwe kennis en inzichten over bewegingsonderwijs toegankelijk maken voor beweegprofessionals. Voor iedereen die zich uit liefhebberij, passie of werk bezighoudt met bewegen in de brede zin van het woord. Ontwerpers van beweegarrangementen, zoals vakleerkrachten, vakspecialisten en andere beweegprofessionals moeten gebruikmaken van de kennis die voorhanden is. Niet alles heeft bij iedereen, bij elke groep en in dezelfde context ook steeds hetzelfde resultaat. Maar er zijn zeker hulpmiddelen. En deze uitdagingen pleiten voor een onderzoek-geïnformeerde aanpak van het bewegingsonderwijs. De twee boeken zijn dan ook zeker een oproep om daarmee aan de slag te gaan en de theorie en de wetenschappelijke kennis te integreren in de dagelijkse praktijk.”

BREDE BELANGSTELLING ,,Er is belangstelling vanuit de wereld van het onderwijs en de sport. Beide boeken, maar vooral het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’, krijgt veel aandacht vanuit de kinderfysiotherapie en wordt gebruikt binnen een aantal pabo-opleidingen in het land. De laatste jaren is er ook steeds meer belangstelling van onze zuiderburen. Voor het boek ‘Onderwijs in bewegen op de basisschool’, is veel belangstelling vanuit de beweeg- en sportopleidingen. Als je praat over aantallen, dan zijn er van ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’, in 2016 uitgebracht, in totaal nu ongeveer 5000 exemplaren verkocht. De derde druk komt binnenkort uit. Van het boek ‘Onderwijs in bewegen op de basisschool’, dat is uitgekomen in 2020, zijn er ruim 2000 in omloop. Van dit boek is inmiddels de derde editie beschikbaar.”

IN DE MAAK Na het schrijven van zijn twee boeken blijft Theo niet stilzitten. Theo vertelt dat hij samen met een collega bezig is met een boek over groepsdynamica. ,,Het toekomstige boek gaat over de dynamieken die in groepen spelen en hoe je deze kunt ‘lezen’ en beïnvloeden. Groepsdynamica gaat over de processen die zich achter het zichtbare gedrag in een groep afspelen. Interactie, beïnvloeding en wederzijds appel geven de begeleider, bijvoorbeeld de leerkracht, mogelijke handvatten om dit proces te beïnvloeden.”

Theo de Groot
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie