Waterberging
Waterberging Richard van Hoek

Werkzaamheden aan waterberging

Natuur en milieu

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht is druk bezig met twee percelen aan de Kweldamweg die worden ingericht als waterberging. Met de waterberging kan bij extreme neerslag meer water worden opgevangen. De bedoeling is om op de percelen riet te planten dat in de winter - als de percelen droog staan - kan worden geoogst.

advertentie
advertentie