Afbeelding
Waterschap Rivierenland
met video

De rivieren stijgen, de uiterwaarden stromen vol. Wat doet Waterschap Rivierenland?

2 februari 2021 om 13:13 Natuur en milieu

SLIEDRECHT De waterpeil van de rivieren stijgt momenteel nog steeds. Hoogwater is indrukwekkend om te zien, maar Waterschap Rivierenland roept op om drukte te vermijden op dijken en kades. ,,Houd afstand en ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden.”

Bij Lobith passeert de Rijn vandaag (dinsdag 2 februari) 13,50m +NAP. Officieel is de waterstand ‘verhoogd’. De snelle stijging neemt af, langzaam klimt de Rijn bij Lobith naar 14m +NAP op woensdag. Dat is nog altijd een meter onder officieel ‘hoogwater’.

HOGERE DIJKEN Veel paden en dammen in de uiterwaarden verdwijnen nu onder water. Net als steeds meer zomerkades rond buitenpolders. In de Betuwe en het Land van Maas en Waal staat de rivier langzaamaan overal tegen de hogere dijken. Die zijn daar op gebouwd. Door de druk neemt binnendijks de kwel toe uit de ondergrond. Stroomafwaarts loopt de golf ook op. Zo stroomt het Munnikenland nu met kracht vol, als onderdeel van Ruimte voor de Rivier. De Merwede vult de Groesplaat bij Sleeuwijk en de uiterwaarden bij Gorinchem

(tekst loopt door onder foto)


Veel zomerkades zijn vandaag niet meer begaanbaar. Foto: Waterschap Rivierenland

Op de Maas passeert de piek vandaag het Land van Maas en Waal, morgen de Bommelerwaard. De buitenpolders langs de Afgedamde Maas zullen niet vol stromen. Op de Bergsche Maas zal de ‘verhoogde waterstand’ snel afvlakken dankzij eb en vloed. 

DIJKSINSPECTIES Na het openen van inlaatsluizen van de buitenpolders, duurt het een dag of twee voordat ze vol staan. Als de rivier eenmaal tegen de hoge dijken staat, starten de dagelijkse inspecties. De dijkbeheerders letten op wellen, vervorming en de grasmat – de eerste beschermlaag van de dijk. Permanente dijkbewaking is niet aan de orde. 

In het rivierengebied reageert het grondwaterpeil sterk op het rivierpeil. Nu de rivieren stijgen, neemt ook de druk in de ondergrond toe. Kwel zorgt voor volle sloten en natte velden. In het peilbeheer zorgt het waterschap dat het teveel aan water weg kan. De gemalen lozen het water terug op de rivier.

Op de grote rivieren nam ook Rijkswaterstaat maatregelen. Stuwen staan open op de Nederrijn (Driel, Amerongen), Lek (Hagestein) en Maas (Grave, Lith). Keersluizen sloten in het Amsterdam-Rijnkanaal (Ravenswaaij) en Maas-Waalkanaal (Heumen).


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie