Grazers op de Wakkere Dijk bij Poederoijen, nu het Munnikenland onder water staat.
Grazers op de Wakkere Dijk bij Poederoijen, nu het Munnikenland onder water staat. Waterschap Rivierenland
Met video

Hoogwater update: ijs en stremmingen

Natuur en milieu

SLIEDRECHT De Rijn zakt, eerst langzaam en later sneller. Vorst vangt het rivierengebied in ijs. Door sneeuwval zijn de dijken glad, blijf thuis als de wegen niet veilig zijn. Houd afstand, vanwege corona en zodat onze mensen hun werk kunnen doen. Ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden. IJs is vaak onbetrouwbaar.

Dijkgraaf Co Verdaas woont zelf buitendijks en praat je kort bij. Vandaag de laatste vlog van de dijkgraaf.


De top van de Rijn bij Lobith zakt richting 14m +NAP, daarna versnelt de daling. Op de Maas is de waterstand nog licht verhoogd maar dalend. Kwel doet zich op veel plaatsen voor. Hier en daar zijn wellen met zandzakken opgekist, om de stroomsnelheid te vertragen.

Op zowel sloten als uiterwaarden vormt zich ijs. Het ijs is onbetrouwbaar, schaatsen kan wel bij schaatsverenigingen in de buurt.

Vanwege ijsvorming is tot nader bericht het varen op de boezemwateren van de Alblasserwaard niet toegestaan, zoals de Alblas, de Graafstroom en de Giessen. Ook zijn drie sluizen gestremd in Hardinxveld-Giessendam: Steenenhoekse Kanaalsluis (ook bekend als Schutsluis Kolffgemaal), Peulensluis en de Damsluis.


advertentie
advertentie