Afbeelding
Waterschap Rivierenland
Video

Vroeg maaien voor bloemrijke dijk

Natuur en milieu

SLIEDRECHT Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. Het is goed voor de natuur. En het ziet er ook nog mooi uit. Waterschap Rivierenland maait de dijken met steeds meer variatie. Op sommige dijken gebeurt het al in mei, juist voor de soortenrijkdom en de insecten.

Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien. Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties, besloot het waterschap om voortaan op meer dijken gevarieerd te maaien.

Heemraad Hennie Roorda legt het uit in de onderstaande video:


MEER MAAI MOMENTEN De eerste maaibeurt knippen ze in twee fasen: de ene dijkhelling maait het waterschap al in mei, de tegenoverliggende helling maaien ze voor 15 juli. Planten die vroeg worden gemaaid, kunnen weer uitgroeien en bloeien rond de zomer. Insecten hebben zo tot ver in de zomer een plekje. Bovendien krijgen meer soorten een kans. Bij de tweede maaibeurt in de eerste helft van september worden alle hellingen tegelijk gemaaid, zoals altijd al gebeurde. Tegen die tijd eindigt de bloeitijd van de meeste soorten.

Deze aanpak geldt nog niet op alle dijken. De uitrol van deze aanpak duurt een paar jaar, omdat we gaandeweg contracten met uitvoerders moeten aanpassen. En er blijven dijken die we om bepaalde redenen anders maaien.

Maaien gebeurt in lijn met wetten en regels. Daartoe gebruiken ze hun ecologisch werkprotocol.

Info:

https://www.waterschaprivierenland.nl/waterschap-maait-sloten-en-dijken-anders-kansen-voor-natuur

advertentie
advertentie