Afbeelding
Copyright (c) 2020 nimito/Shutterstock.

Daklekkage kan grote gevolgen hebben voor stabiliteit van het dak

Partnercontent

Wanneer er sprake is van een daklekkage, is het zaak deze zo snel mogelijk te verhelpen. Daar wijzen verschillende dakdekkers op, die aangeven dat het laten voortduren van een daklekkage kan leiden tot een verzwakking van de constructie waarop de dakbedekking rust. Het vocht wat bij een lekkend dak de woning binnendringt, kan ertoe leiden dat het houtwerk onder de dakbedekking begint te rotten. Naarmate de hoeveelheid houtrot toeneemt, zal de stabiliteit van deze houten balken verzwakken. In het ergste geval is het houtrot niet voldoende te herstellen, waardoor de volledige constructie vernieuwd moet worden. In de praktijk blijkt het vinden van de bron van een daklekkage vaak behoorlijk lastig te zijn.

Hulp bij een lekkage opsporen onder de dakbedekking 

Een lekkage opsporen onder de dakbedekking begint vaak bij het volgen van het zichtbare spoor met vocht. In veel gevallen is dit spoor echter niet te volgen tot de kern van de lekkage, waarmee het lastig is deze zelf op te lossen. Logischerwijs zal een lekkend dak lang niet altijd het gevolg zijn van een ontbrekende dakpan op je dak. Het herstellen ervan zou in dat geval immers goed te doen zijn. Schakel een professionele partij in, om een lekdetectie uit te laten voeren. Diverse partijen in Nederland bieden deze dienst aan.

Ook bij andere lekkages een lekdetectie uitvoeren 

Overigens is zo’n lekdetectie niet alleen interessant bij het oplossen van een lekkage aan het dak. Ook bij een lekkende leiding of bijvoorbeeld bij optrekkend vocht van buitenaf, kan de hulp van een specialist op dit vlak wenselijk zijn. Een specialist stelt een uitgebreid rapport op, welke door een loodgieter gebruikt kan worden om de lekkage vervolgens op te lossen. Het voordeel van een lekdetectie is onder meer dat de hoeveelheid hak- en breekwerk verminderd wordt. Voorheen moest er het nodige gesloopt worden om een lekkage op te kunnen lossen, daar vaak niet precies duidelijk was waar de bron van een lek zich bevindt.

Voorkom een lekkend dak met goed onderhoud

Om de kans op een lekkend dak te verkleinen, loont het om het dak regelmatig te onderhouden. Bij een bitumen dakbedekking kunnen er door ouderdom of bijvoorbeeld takken die tegen de dakbedekking slaan kleine scheurtjes en gaten ontstaan. Het is belangrijk deze tijdig dicht te laten branden om de kans op lekkages zo te voorkomen. Ook het gebruik van bijvoorbeeld grind op de dakbedekking kan helpen de kans op schade te verkleinen en daarmee de levensduur van de dakbedekking te verlengen. In het geval van een dakbedekking met dakpannen is het voornamelijk zaak na een storm te kijken of deze nog op hun plek liggen. Verschoven dakpannen kunnen het begin van een lekkage vormen.

advertentie