Afbeelding
PvdA Alblasserwaard-Zuid

PvdA-afdelingen fuseren tot één regionale afdeling Alblasserwaard-Zuid

Politiek

SLIEDRECHT Tijdens een bijzonder algemene ledenvergadering hebben de PvdA afdelingen van Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht afgelopen week unaniem besloten om samen te gaan in één grotere regionale afdeling PvdA Alblasserwaard-Zuid. Gedurende het afgelopen jaar hebben de drie afzonderlijke besturen hier al een aantal positieve gesprekken over gevoerd, terwijl ook een peiling onder de leden uitwees, dat zij hier in grote meerderheid voor waren.

 
Hoofddoel van deze samenvoeging is om gezamenlijk een groter bereik, een grotere slagkracht en één centraal afdelingsbestuur te bewerkstelligen met korte lijnen naar de leden en uiteraard ook naar de drie afzonderlijke PvdA-fracties in Hardinxveld, Sliedrecht en Papendrecht. Dat moet uiteindelijk ook gaan leiden tot een intensievere uitwisseling van politieke standpunten van de drie PvdA gemeenteraadsfracties, die – in deze nieuwe opzet – wel hun eigen politieke verantwoordelijkheid en koers behouden ten aanzien van lokale gemeente-vraagstukken. Ook zal dit tijdens verkiezingscampagnes tot een nauwere en effectievere samenwerking leiden tussen de drie lokale fracties en het gezamenlijke afdelingsbestuur.

Tijdens de ‘oprichtingsvergadering’ van deze nieuwe afdeling PvdA Alblasserwaard-Zuid werd een nieuw afdelingsbestuur gekozen, bestaande uit Joop Keesmaat (voorzitter), Jos van Gameren (penningmeester), Ria van Gameren-van Beurden (secretaris), Fien de Jager (coördinator Hardinxveld-Giessendam), Peter Segers (coördinator Papendrecht) en Martijn Geurs (algemeen bestuurslid).

advertentie
advertentie